– Til tider har det vært rovdrift på de ansatte

foto