– Jeg har stor forståelse for uroen og det presset flere nå opplever

foto