Ber kommunen sende mat til utdeling heller enn til søpla