Den unge fredsforkjemperen fra Libya blir dermed den tiende som mottar Studentenes fredspris. Prisen blir delt ut under den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (Isfit) i februar 2017.

- Hajer Sharief er et strålende eksempel på at unge ikke er morgendagens ledere, men at ungdom tar lederskap i dag. Hun symboliserer håp i en tilsynelatende håpløs kontekst, skriver komiteen for årets fredspris i sin begrunnelse.

Se alle vinnerne av Studentenes fredspris her. (Ekstern lenke)

I 2015 var Ayat Alqormozi fra Bahrain vinner av Studentenes fredspris.

Den arabiske våren

Hajer Sharief opplevde bombene og borgerkrigen i Libya i forbindelse med den arabiske våren 2011. Etter det har den unge jusstudenten vært en aktiv bidragsyter i inkluderingen av kvinner i fredsbyggende arbeid. Til tross for sin unge alder har hun bygget opp sin egen organisasjon i hjemlandet, og samarbeider nå både med Kofi Annan og Ban Ki-moon, heter det i pressemeldingen fra Studentenes fredspris.

Sharief ble i høst utnevnt av FNs generalsekretær Ban Ki-moon til en arbeidsgruppe som skal bearbeide og videreutvikle FNs sikkerhetsresolusjon 2250 om Unge, fred og sikkerhet. Hun er også en del av et nettverket «Extremely Together», støttet av Kofi Annan Foundation. De arbeider for å finne positive forebyggingstiltak mot voldelig ekstremisme blant unge i verden.

Brende er glad for tildelingen

Hun står også bak nettverket «Together We Build It» i Libya som en reaksjon på det hun mener er en forferdelig situasjon og utvikling i landet. Ved å ta initiativ til dialog og samle ulike grupperinger i et ustabilt land, har hun jobbet fra organisasjonsarbeid på bakkenivå til å bli en aktiv del av det internasjonale samfunnet.

Utenriksminister Børge Brende er glad for at den unge fredsaktivisten fra Libya får Studentenes fredspris:

- Jeg er glad for at Studentenes fredspris i år tildeles unge og uredde Hajer Sharief. I et Libya preget av politiske motsetninger, voldelig konflikt og tradisjonelle kjønnsrollemønstre er innsatsen til representanter for det sivile samfunn avgjørende. Sharief arbeider målrettet for å sikre ungdoms og kvinners plass og rolle i gjenoppbyggingen av landet. Med sitt arbeid er hun en modig stemme i kampen for et fredeligere og mer demokratisk Libya, sier utenriksministeren.

Evne til å skape endring

Inga Marie Nymo Riseth, leder for Studentenes og Akademikernes Hjelpefond (SAIH) har ledet arbeidet i årets fredspriskomité. Hun grunngir prisutdelingen slik:

- Årets fredsprisvinner er en ung kvinne med et enormt mot og evne til å skape endring. Gjennom sitt arbeid bidrar hun til dialog mellom ulike parter i Libya og bygger bru mellom den libyske grasrota og det internasjonale samfunnet. Sharief er et eksempel til etterfølgelse for studenter over hele verden, og jeg håper norske studenter blir inspirerte til å gjøre mer for internasjonal solidaritet.

- Betydningsfullt arbeid

Sharief arbeider med å implementere to av FNs sikkerhetsrådsresolusjoner i Libya. Det gjelder 1325 om Kvinner, fred og sikkerhet og 2250 om Unge, fred og sikkerhet.

- Hennes arbeid er betydningsfullt i Libya, slår Studentenes fredspris fast.

Torsdag kveld ble vinneren offentliggjort på et arrangement i Studentersamfundet i forbindelse med den pågående Fredsuka. Den første prisen ble delt ut i 1999.

Se programmet til Fredsuka her. (Ekstern lenke)

foto
Leder i dag: - Hajer Sharief er et strålende eksempel på at unge ikke er morgendagens ledere, men at ungdom tar lederskap i dag, skriver fredspriskomiteen. Foto: Studentenes fredspris