Det er ennå nesten tre uker før søknadsfristen går ut til Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, Isfit. Søknadsportalen åpnet 1. september og på en og en halv uke har over 4000 studenter fra 140 ulike land søkt om plass. 1. oktober går søknadsfristen ut. Søkerne må være registrert student i februar 2017, være over 18 år og snakke godt engelsk.

10 000 søkte sist

For to år siden søkte 10 000 internasjonale studenter om å få delta på den ti dager lange festivalen i februar. I 2015 kom deltakerne fra langt over 100 land over hele verden.

- Det hadde vært morsomt med rekordsøknad i år, sier isfitpresident Kristine Bjartnes.

- Vi er kjempefornøyd med søkertallet så langt. Isfit er et enormt stort prosjekt, og det er veldig gøy å se at så mange ønsker å delta på den festivalen vi har jobbet med så lenge.

Tema diskriminering

Årets tema er alle former for diskriminering. På nettsiden sin skriver ISFiT at 40 prosent av medlemslandene i FN straffer homoseksualitet med fengsel, at 93 kvinner blir voldtatt i India hver dag og at den svarte befolkningen i USA tjener 25 prosent mindre enn hvite. Målet med ISFiT er å samle studenter fra ulik bakgrunn og med ulike stemmer for å snakke sammen.

- Temaet diskriminering er noe mange kjenner seg truffet av og er nok en grunn til at så mange ønsker å delta for å diskutere de formene for diskriminering som de kjenner og har erfart, sier isfitpresidenten.

Kristine Bjartnes sier de har en svær kommunikasjonsgjeng i Norge som har gjort en stor innsats for å gjøre ISFiT kjent. I tillegg har de 93 ambassadører i 57 ulike land som gjør sitt beste for å reklamere for Ifit.