Får selge pasienthotellet ved St. Olavs hospital

foto