En robot kan være et godt hjelpemiddel, men de vil ha kontrollen selv, sier studentene Erlend Hordvei, Indøk, Jonatan Wiede, Tekniske geofag og Christian Rolfsen, Samfunnsøkonomi. Foto: rune petter ness

Roboten står på jukselista, men studentene mener den ikke er så lett å jukse med

NTNU har forbudt bruk av Chat GPT på eksamen. Men universitetet leter etter måter å utnytte roboten på.