Vil rive 30 meter av gjerdet og sperre for båttrafikk