Han synes dommen er alt for streng, all den stund statsadvokat Per Morten Schjetne påsto fire års forvaring. Frostating lagmannsrett har allerede forhåndsberammet ankesaken til begynnelsen av april. Ifølge advokat Wisth ankes det bare over straffutmålingen, i og med at 34-åringen har erkjent straffskyld. Domfelte må betale 100 000 kroner i oppreisning til nabogutten, som han ved flere anledninger forgrep seg på. På 34-åringens datautstyr fant politiet over 20 000 barnepornobilder han hadde lastet ned fra Internett. Det ble også funnet 2198 videokassetter med til sammen 3000 - 4000 filmer. Om lag 500 filmer var barneporno.

To saker henlagt