Statens vegvesen skal se på hvor trafikken som går gjennom bommen, kommer fra og hvor den skal, skriver NRK Trøndelag på sine nettsider.

Skal se om noen bidrar mer enn andre

- På den måten ser vi hvem som betaler og hvem som ikke betaler, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Eva Solvi til NRK Trøndelag.

- Det er ganske mye trafikk i Trondheim som går innenfor bomringen. Men selv om du bor innenfor ringen, så er du av og til utenfor så alle er med og betaler. Men vi skal se om det er forskjeller, og om noen bidrar mer enn andre.

Hva får randkommunene igjen?

Fylkesvaraordfører Arne Braut i Sør Trøndelag er blant dem som ifølge NRK Trøndelag er opptatt av hva randkommunene får igjen for å være med på det spleiselaget Miljøpakken er.

I forbindelse med innføringen av trinn 2 i Miljøpakken og plasseringen av de nye bomstasjonene, var det ifølge Braut viktig å fange opp skjevhetene og få et mer rettferdig innkrevingssystem. Mye med bakgrunn i innspillene som var kommet, blant annet fra randkommunene.

- Betaler for sykkelveg i Trondheim

- Det er mange kommuner som kunne ha tenkt seg og investert i gang- og sykkelveier. Og her er randkommunenes befolkning med og betaler gang- og sykkelveier i Trondheim. Det kan jo være greit det, men hva får de igjen for det, sier Braut til NRK Trøndelag.

Evalueringen skal være klar i løpet av senhøsten.