foto
Slik var løsningen før rehabiliteringen av Elgeseter bru i sommer. Da kunne man kun sykle i den ene retningen på hver side av brua. Dessverre opplevde Statens vegvesen at syklistene syklet i motsatt retning enn hva som var lovlig.

Denne sommeren har Statens vegvesen jobbet med å rehabilitere Elgeseter bru i Trondheim. Det er ikke alle som er fornøyd med arbeidet som er gjort. Jobbsyklist Svein Erling Lode mener det hele har blitt mye verre.

- Det er en skandale. Det har vært snakket så pent om sykkelsatsing i Trondheim, men det er hummer og kanari. Jeg sykler over Elgeseter bru hver dag, og jeg blir oppgitt når jeg ser løsningen som er valgt, sier han.

Syklet feil tidligere

Før omleggingen var det et sykkelfelt på størstedelen av strekningen midt på brua, men i begge ender der det var kantstein var dette et nærmest «avtrappet» fortau.

- Trafikkreglene sier at det er forbudt å sykle i motsatt retning når det er et sykkelfelt. Skulle du sykle inn mot Midtbyen, måtte du sykle på Nidarosdomen-siden, og skulle du sørover måtte du sykle på Kalvskinnet-siden. Dessverre gjorde folk det likevel, og det ble farlige trafikksituasjoner, sier Erik Jørgen Jølsgard, leder for plan og trafikkavdelingen hos Statens vegvesen.

Altså var det forbudt å sykle på den strekningen midt på brua som ble definert som sykkelfelt, men det var derimot lov å sykle begge veier på endestrekningene som hadde kantstein.

- Det norske regelverket er dessverre svært innfløkt. De ulike variantene med eller uten kantstein, med eller uten skilt og med eller uten oppmerking vil ha stor betydning for hva de ulike løsningene egentlig heter og er. Dette regulerer også bruken av løsningene, forklarer Jølsgard.

Sykkelvei avsluttes på brua

I det norske regelverket så skilles det mellom fortau og gang- og sykkelvei. På et fortau så har du lov til å sykle så lenge du ikke er til hinder for gående. På en gang- og sykkelvei så har både gående og syklister plikt til å ta hensyn til hverandre. Da er premissene like. Hvis det ser ut som et fortau, men har et gang- og sykkelveiskilt, så er det en gang- og sykkelvei.

Da brua skulle rehabiliteres var det en diskusjon om hva man skulle gjøre med syklistene. Man endte opp med toveis sykkelvei på begge sider av brua. Dermed kan man sykle i begge retninger på begge sider. Men sykkelveien stopper brått og brutalt på brua.

- Det er på grunn av venstresving-feltet opp Klostergata. Det var ikke plass til å fortsette med toveis sykkelvei langs Elgeseter gate, forklarer Jølsgard.

Vurderer rekkverk

Han har registrert at blandingsfortauet som fortsetter etter sykkelveien har skapt lett forvirring blant syklister.

- Vi jobber med løsninger i begge ender av brua for å gjøre det enklere å være syklist, samtidig som det er en vurdering på gang for å få satt opp rekkverk over hele brua mellom sykkelveien og kollektivfeltet.

Men det er en prosess som involverer både Vegdirektoratet og Riksantikvaren siden Elgeseter bru er vernet.

Men folk må smøre seg med tålmodighet. Det vil ikke komme noen endringer over natta.

- Det vil være en litt uklar oppmerking på Elgeseter bru en god stund, og da må syklister og gående ta hensyn til hverandre, sier han.

Etterlyser rampe

Ifølge syklist Lode var den gamle løsningen utmerket.

- Det fungerte bra da jeg kunne sykle i sykkelfeltet på hver side av brua. Nå prøver Vegvesenet å ta hensyn til «laksen», altså de som sykler mot kjøreretningen, sier han.

I de mest trafikerte områdene i byen mener Lode at det er skummelt å la syklister og fotgjengere være på samme sted.

- Jeg vil heller sykle i kollektivfeltet enn å være på samme fortau som fotgjengere som går i sin egen verden. Men den høye kanten gjør det umulig. Jeg kommer meg ikke vekk fra kollektivfeltet når jeg skal, mener Lode. Han etterlyser derfor en liten rampe som kunne gitt syklistene denne fordelen.

- Den nye løsningen må være laget av noen som ikke sykler selv. Man kan ikke blande fotgjengere og syklister og håpe at de tar hensyn. Det er bare tull, sier han.

Følg Adresseavisen på Instagram

Lik adressa.no på Facebook

Følg Adresseavisen på Twitter

foto
Begge sider: De nye sykkelveiene med gul midtstripe eksisterer nå på begge sider av Elgeseter bru. Foto: Frank Lervik
foto
Statens vegvesen jobber med å finne bedre løsninger på sykkel- og fotgjenger-problematikken. Foto: Frank Lervik