Byggingen av ny bru på Sluppen er blitt utsatt flere ganger. Trondheimspolitikerne lovet i 2014 at nybrua skulle stå klar i 2017.

Etter det har Miljøpakke-prosjektet oppgitt både 2018, 2019 og 2021 som dato for ferdigstillelse av brua på sine nettsider. I forrige uke ville imidlertid lederen i Miljøpakkens sekretariat ikke engang gjette på når brua står klar.

- Skaper frustrasjon og forsinkelser

Driftssjef Anders Mauring i Trøndertaxi mener det haster med å få på plass ny bru på Sluppen.

- Dette har vært diskutert siden 70-tallet, men det virker som det er beslutningsvegring. Det som er sikkert er at brua ikke blir noe billigere hvis man skyver den frem i tid. Det som kreves nå er at noen må sette seg ned å ta en avgjørelse, sier Mauring.

Ifølge driftssjefen gjør gammelbrua det vanskelig for Trøndertaxi å planlegge drosjetrafikken.

- I rushtida blir drosjene stående i kø som alle andre. Det fører til forsinkelser, går utover effektiviteten, og skaper stor frustrasjon for våre sjåfører. Det er heller ikke videre miljøvennlig med flaskehals og kø, sier Mauring.

Tregere brannutrykning

I desember 2014 ble den nye hovedbrannstasjonen på Sluppen offisielt åpnet. Brannstasjonen er bygget for blant annet å dekke Byåsen.

- Strukturen på brannstasjonene i Trondheim er lagt med tanke på de nye planlagte transportsystemene i byen, som ny bru på Sluppen og ny tunnel til Byåsen. Utrykningstida til Byåsen vil gå betydelig ned med ny bru og tunnel, sier brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Mæhlumsveen anslår at utrykningstida til Munkvoll vil bli redusert med mellom to og tre minutter når brua og tunnelen en gang er på plass.

- Hva har tre minutter å si i forbindelse med en brann?

- For et hus i full fyr utvikler brannen seg mye på tre minutter. I en slik situasjon teller selvfølgelig sekunder og minutter.

- Tre minutter raskere: Brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen mener brannvesenet kan komme tre minutter raskere til Munkvoll når nye Sluppen bru og ny tunell til Byåsen er på plass. Foto: Christine Schefte

Brannsjefen mener imidlertid at man i dag har en tilfredsstillende utrykningstid til Byåsen, og understreker at man kan rykke ut også fra brannstasjonene i sentrum og på Sandmoen. Dessuten har brannvesenet systemer som gjør at de kan styre trafikklysene ved Sluppen bru for å komme lettere over. Men:

- I enkelte situasjoner kommer vi tregere over Nidelva enn det vi ville ha gjort med en ny bru, sier Mæhlumsveen.

- Hva synes du om at nye Sluppen bru stadig blir utsatt?

- Det er helt sikkert gode grunner til det, sier brannsjefen.

BRU OG TUNNEL: Slik kan tunnelportalen for en framtidig Byåsentunnel bli seende ut. Foto: Miljøpakken

SE OGSÅ: Slik blir fartsgrensene på de nye veiene sør for Trondheim

- Betaler bompenger i bøtter og spann

Lastebilene til firmaet Ramlo Sandtak krysser ofte Sluppenbrua på vei til og fra byggeplasser på Byåsen. Nå forventer daglig leder Per Håvard Ramlo at de snart får valuta for bompengene.

- Vi betaler i bøtter og spann for å bruke veinettet i Trondheim. Likevel er det mange veiprosjekter som ikke har kommet som planlagt, og det har jeg stusset på flere ganger. Når de har sagt at ny Sluppen bru skal stå ferdig i 2017, bør den stå ferdig i 2017.

Ramlo anslår at en lastebil gjerne står i kø i ti minutter på morgenen og 15 minutter på ettermiddagen ved dagens Sluppen bru.

- Ganger du det opp med fem dager i uken og mange uker blir det mye tid, sier han.

ADRESSEAVISEN MENER: Tid for å tenke nytt om bompenger

SE OGSÅ: Se den vanvittige forbikjøringen på E6