Det sier politimester Nils Kristian Moe. Adresseavisen skrev i forrige uke at 17. mai-komiteen ønsket å sperre hovedfartsårene inn til Midtbyen på nasjonaldagen.

Sikkerhet på 17. mai ble et tema etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) palmesøndag vurderte det som «sannsynlig» at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene. Trusselvurderingen fra PST ble oppgradert etter at fire personer ble drept i terrorangrepet i Stockholm, der en lastebil kjørte inn i en folkemengde.

- Det er 17. mai-komiteen som nå henstiller til politiet om dette, og vi vil sammen med politiet se på muligheten for å sperre hovedfartsårene eller ha bedre kontroll på veiene inn til Midtbyen, sa rådmann Morten Wolden til Adresseavisen.

Les også debattinnlegget: Uansvarlig å la barnetogene samles i byene 17.mai

- Skremmer mer enn det trygger

Mandag klokken 10.00 møtte han derfor politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag, politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon samt stabssjef Torgeir Moholt for å diskutere trusselsituasjonen og eventuell sperring av veiene inn til Trondheim sentrum. Rådet han fikk var dette:

- Ifølge politiet er ikke trusselbildet av en slik karakter at det er nødvendig eller ønskelig å begrense adkomsten til Midtbyen. De mener også at sperringer vil skremme mer enn de trygger. Konklusjonen er at det er trygt å feire 17. mai. Vi håper derfor at det kommer like mye folk til Midtbyen i år som tidligere, sier Wolden.

Rådmann Morten Wolden og politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag møttes mandag for å diskutere eventuell sperring av veiene inn til Trondheim på nasjonaldagen. Dette var foreslått av 17. mai-komiteen.

- Hva tenker du om politiets råd?

- Etter å ha lyttet til politiets gjennomgang og vurderinger, så støtter jeg dette. Det at det er like trygt som tidligere å feire 17. mai i Trondheim, er et budskap det er bra å kunne gå ut med til 17. mai-komiteen og de som skal delta på feiringen, sier Wolden.

Skal vurdere bevæpning

Politimester Moe har følgende oppsummering etter møtet med kommunen:

- Vi ser på dette som en festdag - en trygg festdag. Vår klare konklusjon er at vi mener at det er trygt å feire 17. mai i Trondheim, og at det ikke er behov for å sperre Trondheim. Vi jobber selvfølgelig aktivt med informasjonsbearbeiding og innhenting, og vurderer situasjonen hele tiden. Har publikum opplysninger om personer eller gjenstander som de lurer på - så ber vi om at de varsler oss, sier Moe.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag mener det er trygt å feire 17. mai i Trondheim sentrum, og mener det ikke er nødvendig med sperringer, slik 17. mai-komiteen henstilte.

- Gjør politiet noen mannskapsmessige grep på 17. mai?

- Det vil være omtrent på samme nivå som i fjor, men vi forsterker vår tilstedeværelse, sier Moe, og legger til at dette ikke betyr at det vil bli «påtrengende med politi i Midtbyen».

- Kan det bli aktuelt med bevæpning?

- Det kan jeg ikke si noe om - for den vurderingen er ikke tatt ennå. Det skjer ikke før tett opp mot 17. mai, sier Moe, og legger til at trusselbildet og hensiktsmessigheten vil avgjøre hva man ender opp med.

Beredskapsrådgivere på jobb

Uavhengig av trusselbildet, har kommunen valgt å ruste opp sine rutiner på 17. mai. Dette på bakgrunn i møter med 17. mai-komiteen og en risiko- og sårbarhetsanalyse som kommunen har gjort, opplyser Wolden.

- Det kan jo skje både besvimelser, påkjørsler og andre utilsiktede hendelser på 17. mai. Vi vil nå opprette en rutinebeskrivelse, slik at de som er sammen med ungene vet hva de skal gjøre og hvem de skal ringe om det skjer noe. Våre beredskapsrådgivere på rådhuset vil også være til stede på 17. mai, slik at politiet kan ha kontakt med dem ved behov, sier Wolden.