Han stoler fullt og fast på at kompanjongen Olaf Arnstad jr. har gjort det han kunne for å sikre gården mot brann. Reitan er hovedaksjonær i eiendomsselskapet som eide Newsgården hvor bybrannen begynte. Gården eies av Sentrumseiendom Trondheim AS, hvor Olaf Arnstad er daglig leder. Arnstad og Stig Arntsberg eier cirka en fjerdedel hver av aksjene i selskapet. Reitan eier 50 prosent. «Ett forhold var ikke godt nok ivaretatt når det gjaldt brannsikringen av Nordre gate 11. Brannmotstanden i konstruksjonen i ventilasjonsrommet var sannsynligvis ikke tilfredsstillende», sier Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) i sin granskningsrapport etter bybrannen. Brannen startet på kjøkkenet på restauranten News, og spredte seg til ventilasjonsrommet - som raskt ble overtent. Ifølge forskriftene skulle rommet tålt brann i 60 minutter.

Samme dag som granskningsrapportene ble lagt frem, sa ordfører Anne Kathrine Slungård at rapportene viste at huseier på vesentlige punkter ikke hadde fulgt lover, forskrifter eller påbud, og at det synes å være den vesentligste årsak til at brannen utviklet seg så raskt og ødeleggende.

Stoler på Arnstad

- Jeg har ikke forholdt meg til kritikken. Arnstad har holdt på med prosjektet, og jeg forholder meg til ham. Jeg føler meg trygg på at han har gjort det han kan gjøre, sier Reitan. Han beskriver seg som en passiv eier.

- Jeg er ikke med i styret. Jeg ser det som en finansiell investering, sammen med gamle kompiser, sier han.

Reitan synes det er naturlig at det er Olaf Arnstad som har stått frem i media på vegne av eierne, etter at granskningsrapportene og Trondheim kommune kom med sin krasse kritikk.

- Jeg kjenner ikke saken, og det blir galt hvis jeg begynner å rote. Jeg skjønner at du vil dra meg inn i dette. Jeg eier mange hus, og vet ikke alt som foregår der, sier Reitan.

- Jeg har spurt Olaf om han føler vi har gjort alt rett. Han forsikrer det, og jeg forutsetter det, fortsetter Reitan, og legger til at det eneste han husker om brannsikkerhet på restaurantene News og Ricks er at Olaf Arnstad ved en anledning fikk ros av brannvesenet.

I DBEs granskningsrapport står det at ansvaret for brannsikkerheten i et bygg alltid tilligger eier. Men rapporten kritiserer også bygningsmyndighetene og brannvesenet - fordi de ikke oppdaget svakhetene ved ventilasjonsrommet.

Blir rammet

Rema-sjefen og eiendomsbaronen innser imidlertid at kritikken mot huseierne også treffer ham selv.

- Formelt sett rammes jeg av kritikken. Jeg kan ikke fraskrive meg at jeg eier huset, og må ta et formelt ansvar sammen med de andre hvis vi har gjort noe galt, men jeg kjenner ikke til at vi har gjort det, sier Reitan.

Han mener debatten om ansvar etter brannen er preget av spekulasjoner og synsing.

- Jeg forholder meg til det som kommer frem til slutt. Da tror jeg ikke at vi kommer dårlig utav det. Foreløpig kan jeg ikke dømme verken meg selv eller andre i min vennskapskrets, mener Reitan. Gjensidige har sagt at det kan bli avkorting i forsikringen til de involverte i brannen hvis det kan påvises alvorlige regelbrudd. Men Reitan er trygg på at alt er i orden, og bekymrer seg heller ikke for forsikringsoppgjøret.

- Nå i ettertid, angrer du på at du involverte deg i Nordre gate 11?

- Nei. Sentrumseiendom er en god investering, sier Reitan.

- Jeg er ikke med i styret. Jeg ser det som en finansiell investering sammen med gamle kompiser, sier Odd Reitan. Han beskriver seg som en passiv eier av Newsgården hvor bybrannen startet.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke