Piggdekkavgiften skal etter planen innføres 1. november og politikerne i Trondheim vil at alle som kjører innenfor kommunegrensen skal betale. Målet er å redusere de store mengdene svevestøv som forurenser byen.

Vegdirektoratet vil likevel ikke ha piggdekkavgift på den såkalte omkjøringsveien, E 6 som leder trafikken utenfor Trondheim sentrum, melder NRK.

Ifølge direktoratet er ikke forurensingen så stor langs denne trafikkåren og det er mest praktisk å la folk passere uten å betale avgift. I tillegg vil direktoratet at bilister til og fra Byneset og Jonsvatnet skal slippe avgift.

Det er Vegdirektoratet som skal godkjenne piggdekkavgiften, og politikerne vil få direktoratets krav på bordet i løpet av tirsdag.

Fungerende ordfører Liv Sandven mener det kan dokumenteres for at problemene med svevestøv er store i omkjøringsveien. Hun påpeker også at det fører til økonomiske konsekvenser i piggdekkprosjektet hvis denne strekningen blir fritatt fra avgift.