Norges Miljøvernforbund mener politikerne må sette på nødbremsen og stoppe rotenonbehandlingen av sju vann i Bymarka i Trondheim.

Rotenonbehandlingen skal etter planen starte 19. september.

Miljøkriminalitet

- Dette vil være miljøkriminalitet på sitt verste. Politikerne er blitt ført bak lyset. Dette handler ikke om å redde drikkevannskvaliteten, tordner regionleder i Norges Miljøvernforbund, Arne Roger Hansen.

Han mener målet med rotenonbehandlingen er å skape attraktive fiskevann med bare ørret i Bymarka.

Vil anmelde kommunen

Argumentene som handler om drikkevannskvalitet i Jonsvatnet er oppkonstruert, ifølge Miljøvernforbundet.

- Det finnes ikke grunnlag for å hevde at drikkevannet blir ødelagt av fiskearten mort. Norges reneste drikkevann finner vi i Vansjø på Østlandet. Det vannet er fullt av mort. Kan hende finnes det mort i Jonsvatnet allerede. Det er det ikke gjort noen seriøse forsøk på å finne ut, hevder Hansen.

- Hva gjør dere om politikerne ikke stopper rotenonbehandlingen?

- Da anmelder vi kommunen for miljøkriminalitet. Vi vurderer også aksjoner for å stoppe dette, men det vil jeg ikke si noe mer konkret om. Blir rotenonbehandlingen gjennomført er det det verste som har skjedd på miljøsiden i Trondheim noen gang, sier Hansen.

Drastisk tiltak

Norges Miljøvernforbund er ikke de eneste som har protestert på rotenonbehandling for å utrydde morten i Bymarka. Arnfinn Langeland er ekspert på ferskvannsøkologi og har jobbet med emnet i 50 år, blant annet som professor ved NTNU.

- Rotenonbehandling er et svært drastisk tiltak med liten nytteverdi. Målinger viser at vannkvaliteten i vannene i Bymarka er svært god. Selv om det er mort der, sier Langeland.

SE VIDEO: Spørsmål og svar om rotenon

Mort gir bedre vannkvalitet

Ifølge professoren vil rotenonbehandlingen også drepe vannlopper og hoppekreps som er med å gjøre vannkvaliteten god.

- Dette er dyr som som spiser planktonalger, og som trives veldig godt i vann med mort. I tillegg spiser morten direkte alger som vokser på vannplantene i strandsonen. Slik kan morten rense vannet og bedre vannkvaliteten.

- Ekspertene i kommunen gjør meg oppgitt. De argumenterer med at mort i Jonsvatnet vil ødelegge vannkvaliteten, men det stemmer ikke. Mort vil uansett ha store problemer med å etablere seg i et så stort vann som Jonsvatnet, hevder Langeland.

foto
Professor i ferskvannsøkologi Arnfinn Langeland mener at fiskearten mort gjør vannene i Bymarka renere. Foto: Privat

Ørreten vil ikke overleve

Han tror imidlertid det er for sent å stoppe rotenonbehandlingen.

- Kommunens folk har bestemt seg, og da blir det nok slik. Politikerne er ført bak lyset, men det er aldri for sent å snu.

- Hva mener du er den verste følgen av rotenonbehandling?

- Det verste er jo at de skal sette ut igjen ørret i disse vannene. Dette er stor oppdrettsfisk som ikke har sjanse til å overleve fordi næringsgrunnlaget er altfor lite. Den settes bare ut for at folk skal få gode fiskeopplevelser, så må man sette ut mer fisk etter hvert, tror Langeland.

Les mer: Naturvernforbundet støtter rotenonbehandling

- Ballen er lagt død

De som er ansvarlige for gjennomføringen av rotenonbehandlingen i Trondheim kommune kjenner godt til argumentasjonen fra både Langeland og Miljøvernforbundet.

- Deres meninger kom tydelig fram både før bystyrebehandlingen, og i høringsuttalelser til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet avviste disse innspillene og ga tillatelsen. Politikerne som sa ja til rotenon ble også godt informert fra rotenonmotstanderne før voteringen i januar, så den ballen mener vi er lagt død, sier naturforvalter Terje Nøst i Trondheim kommune.

foto
Naturforvalter Terje Nøst og prosjektleder Håkon Pedersen har allerede varslet politiet om når og hvor rotenonbehandlingen skal foregå.

Har varslet politiet

- Hva tenker dere om at Miljøvernforbundet planlegger aksjoner for å stoppe dere?

- Vi har allerede varslet politiet om når og hvor rotenonbehandlingen skal foregå. Om noen ønsker å sabotere vår jobb så regner vi med at politiet tar seg av det. Vi utfører bare oppdraget og forventer at andre samfunnsaktører følger spillereglene. Vi kommer ikke til å møte opp med boksehansker, sier prosjektleder Håkon Pedersen i Trondheim kommune.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.