Sommerpatruljen, som også titulerer seg som «gledespatruljen», hadde sin første dag på jobb i Sør-Trøndelag mandag. Den kommende uka skal de besøke unge i sommerjobb for å forsikre seg at alt er i orden.

- Både sommervikarene og ledelsen på arbeidsplassene er glade for at vi kommer, sier Erling Weydahl, som har vært en del av sommerpatruljen de fem siste årene.

Erling Weydahl, Henrik Moe Arnesen og Emil Ytteraas er tre av rundt 50 personer fra LOs sommerpatrulje som skal gå rundt på arbeidsplasser i Trondheim. De har også en egen patrulje, utepatruljen, som kjører rundt i byen med bil.

- Vi vil at alle skal ha det bra, og vi gir informasjon og deler ut kjærligheter til sommervikarene, sier Arnesen, som patruljerer i Trondheim for andre år på rad.

1837 brudd i 2015

I 2015 besøkte LOs sommerpatrulje 6135 bedrifter på landsbasis. Det ble avdekket brudd hos 1380 av bedriftene, altså hos 22,4 prosent. Totalt ble det avdekket 1873 regelbrudd.

- De vanligste bruddene som ble avdekket var i forbindelse med arbeidskontrakter og overtidsreglement, sier Lars Johan Vitsø ved informasjonstjenesten i LOs sommerpatrulje.

4,4 prosent av sakene omhandlet mangelfulle arbeidskontrakter, og hele 5,4 prosent hadde ingen arbeidskontrakt overhodet. Mange av bruddene gikk også på at sommervikarene ikke fikk det de hadde krav på i forbindelse med overtidsarbeid.

- Patruljene prøver å finne løsninger på mindre brudd når de besøker arbeidsplassene. Er det grove brudd som avdekkes, rapporteres disse til Arbeidstilsynet, sier han.

Stort sett ting på stell

Generelt opplever patruljen at ting er på stell hos de aller fleste arbeidsplassene i Trondheim

- Manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter og rutineglipper er det vanligste, sier Arnesen.

Patruljen tar for seg forskjellige områder, og dukker opp uanmeldt. Et besøk av patruljen er ikke ensbetydende med at ting ikke er i orden.

- I fjor gikk jeg for eksempel ned langs hele Nordre gate og gikk innom alle butikkene der, uten at det var kommet noen tips om avvik, sier Arnesen.

Det hender likevel at patruljen blir nektet inngang når de kommer på besøk.

- Vi er jo ikke ute etter å ta noen, og håper selvfølgelig at alle har ting på stell. Blir vi nektet adgang noterer vi oss dette, sier Arnesen.

Gjentakende problemer

- Enten ringer folk inn med tips om ting som ikke er helt som de skal være, eller så besøker vi arbeidsplasser der det har vært problemer før, sier Arnesen.

Patruljen har flere eksempler fra tidligere år der de har oppdaget forhold på arbeidsplasser som slettes ikke holder mål. Noen av stedene har hatt gjentakende problem flere somre på rad.

- Én person vi snakket med hadde tre ulike jobber hos samme arbeidsgiver, som både selger, butikkansatt og vert. For én av disse jobbene fikk hun kun betalt én gang i året. Der vil vi definitivt sjekke i år også, sier Weydahl.

- Det som likevel skremmer meg mest er når unge sommervikarer jobber uten å få pauser eller mulighet til å gå på do, sier han.

Fokus på verneombud

Selv om patruljen har sin første dag i trondheimsområdet mandag, har andre patruljer vært på ferde i Hordaland og Østfold. Foreløpig ser det ut til t det blir samme resultat som tidligere år, men at et nytt fokus hos patruljene avdekker en ny trend:

- Vi har et spesielt fokus på kunnskap om verneombud i år, om de er klar over hvem dette er. Her syndes det mye. Enten har de ikke fått informasjon om dette, eller så har ikke bedriften noe verneombud i det hele tatt, sier Vitsø.

Han påpeker at denne nye trenden kan ha sammenheng med at patruljene er ekstra opptatt av dette denne sommeren.

Første stopp for patruljen var hos Adresseavisen, der de tok en prat med årets sommervikarer.

- Fant dere noen brudd her?

- Nei her var alt på stell, ler patruljen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.