Tirsdag kveld skrev adressa.no om en pasient som hadde rømt fra lukket avdeling på Østmarka sist helg..

Pasienten av østeuropeisk opprinnelse var dømt til psykisk helsevern.

Han kom seg på frifot ved å knyte sammen fire laken for så å fire seg ut fra et vindu i andre etasje.

- Dette er en utradisjonell måte å rømme på, i ren Olsenbanden-stil, sa fagutvikler Kenneth Åsenhus ved Østmarka, divisjon psykisk Helsevern ved i St. Olavs Hospital.

Han forsikret både overfor NRK Trøndelag og Adresseavisen at pasienten ikke var farlig.

Dette er en uttalelse enkelte som kjenner saken har reagert på.

Tvungent helsevern

I dommen fra lagmannsretten avsagt 5. september 2016 står det at pasienten er dømt for at han i psykotisk tilstand gjentatte ganger har truet og mishandlet både samboer, slektninger og barn. Mishandlingen er grov, særlig fordi den har vart i lang tid.

I tillegg har han gjort betydelig skadeverk på eiendom.

Lagmannsretten var delt i synet på vilkårene for overføring til tvungent psykisk helsevern. Uenigheten gjaldt først og fremst faren for gjentakelse av alvorlige forbrytelser.

Det går frem at lagmannsrettens flertall mener det er nærliggende fare for at pasienten vil begå nye alvorlige forbrytelser rettet mot sin familie, og som krever liv, helse og frihet. Flertallet mener også at det er nærliggende fare for at han kan begå alvorlige voldsforbrytelser som krenker andre uskyldige menneskers liv, helse og frihet.

Overrasket over rømning

- Den største risikofaktoren er at han ikke har sykdomsinnsikt. Han mener han er frisk og at han verken trenger å være innlagt eller medisineres, heter det.

Her var en av meddommerne uenig, og mente pasienten ikke var en fare for andre enn familien.

Statsadvokat Kaia Strandjord var aktor i straffesaken mot mannen.

- Vi hadde ingen grunn til å tro at forholdene lå til rette for at han skulle rømme. Det kom overraskende på oss. Slike rømninger skjer sjelden.

- Hvem hadde ansvaret for sikkerheten?

- Det er Østmarka sitt ansvar. Skjer det endringer i regimet de dømte i slike saker sitter på, så varsles vi. Vi kan også klage hvis vi synes dette ser usikkert ut, sier Strandjord, og legger til at det ikke har skjedd i denne saken.

- Er politiet koblet inn etter rømningen?

- Østmarka varslet politiet da rømningen skjedde, og ettersøk for å finne oppholdssted og eventuell pågripelse er en politisak. Det er også ivaretagelse av de fornærmede i saken, sier Strandjord, og legger til:

- At han har rømt er alvorlig, særlig for dem denne saken gjelder. Politiet tar også dette veldig seriøst, sier statsadvokaten.

Alvorlig sak

Det bekrefter også politiadvokat Silje Iren Mebust ved Trøndelag politidistrikt.

- Vi vil gjerne få frem at vi ser på dette som en alvorlig sak. Vi har etterforsket saken siden rømningstidspunktet for å få lokalisert ham.

- Har dere funnet den rømte?

- Det har vi ikke, men vi har indikasjoner på at han har reist utenlands, sier Mebust.

- Politiet har siden vi fikk melding om rømningen, jobbet med to parallelle ting. Det ene har dreid seg om å etterlyse, finne og lokalisere mannen. Det andre har handlet om å ivareta de fornærmede og sikkerheten deres, sier Mebust.

Hun opplyser videre at mannen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

Viser til taushetsplikt

På spørsmål om sykehuset fortsatt står ved at pasienten ikke er farlig, svarer overlege Pål Sandvik:

-Saken ble fremstilt noe annerledes i media enn vi hadde forventet. Samtidig er det visse forhold ved selve rømningen som har komiske elementer.

LES HER: Skal bedre helsen for folk med schizofreni

Han fastholder at pasienten ikke er farlig for allmennheten.

- Vi er kjent med hvilke forhold han er dømt for og hva han har gjort med familien. Derfor ble politiet varslet med en gang vi oppdaget at han hadde rømt. Hadde vi gått nærmere inn på dette i media, ville det ha berørt taushetsplikten, sier Sandvik.

Overrasket

Sandvik poengterer at Østmarka ikke er et fengsel og at det derfor er mulig å rømme fra sykehuset.

- Påtalemyndigheten skal være godt kjent med sikkerhetsnivået på Østmarka. De fleste fluktforsøk skjer vanligvis utendørs. Da blir pasientene normalt funnet raskt av politiet. Dette er første gang på de sju–åtte årene jeg har vært ansatt her, at noe slikt har skjedd, sier Sandvik.

Sykehuset mener flukten var godt planlagt og at pasienten hadde hjelp utenfra.

- Dette er en alvorlig sak, sier overlegen.

Kjerstin Rabås952 12 969kjerstin.rabaas@adresseavisen.no

foto
Rømte: En pasient rømte fra lukket avdeling ved hjelp av fire laken. Foto: Privat