Mandag fjernes forbudet mot gjennomkjøring med privatbil i Dybdahls veg. Om lag 100 millioner kroner er brukt på å ruste opp veien, og til å skjerme 45 boliger mot støy.

Lang byggetid

Veien måtte holdes åpen for busstrafikk i anleggsperioden. Dette doblet byggetida i forhold til om veien hadde vært helt stengt, opplyser Miljøpakken, som står bak tiltaket.

Veifundamentet er byttet, i over én meters dybde, på 650 meter av strekningen. I tillegg er det etablert gang og sykkelfelt på begge sider av veien, i tillegg til 1000 meter med støyskjerm.

Ikke helt ferdige

Noe arbeid gjenstår før maskinene trekkes ut, dette skjer først neste år. På enkelte boliger skal det gjøres fasadetiltak mot støy. I tillegg mangler rød asfalt i sykkelfeltene. Toppdekket med asfalt i veibanen skal legges til sommeren.

Mange er bøtelagt for ulovlig kjøring i anleggsperioden. I mai i fjor skrev politiet ut 36 forelegg på tre timer på Moholt. Forbudsskiltene fjernes mandag morgen, da skal ordføreren markere gjenåpning av veien.