Lette etter fører av stjålet bil etter trafikkulykke