Bystyrets planlagte møte 16. februar utgår, og bystyrets møte i mars er flyttes frem fra 30. mars til 14. mars. Forklaringen på dette skyldes at det er få saker som er klare til å behandles i februarmøtet, og at rådmannen har signalisert at han trenger noe lengre tid på å gjøre Spektrum-saken klar for politisk behandling.

- Det er ofte slik ved inngangen til et nytt år at det er få saker som er klare til behandling. Vi trengte å fremskynde noen saker som opprinnelig var planlagt til behandling på møtet i februar frem til møtet 26. januar. Derfor ble det få saker å kalle inn hele bystyret til i februar. Jeg besluttet derfor å slå sammen møtene i mars og februar for å spare både tid og penger, sier Rita Ottervik.

Ønsker litt mer tid

Ordføreren sier hun også fikk opplyst fra rådmannen at de trengte noe lengre tid til å ferdigstille saken om Trondheim Spektrums byggeplaner på Øya, og at det var en av årsakene til at man nå velger å slå sammen bystyrets møter i februar og mars.

- Jeg har fått beskjed om at det handler om ferdigstillelsen av noen nye dokumenter fra Trondheim Spektrum som rådmannen ønsker litt tid på å gjøre ferdig. Vinterferien kommer også i februar, noe som gjør at det ble lite tid til å gjøre nok saker ferdig til å gjennomføre et helt bystyremøte. Dette betyr lite for de aktuelle sakene, og jeg kan forsikre at det blir nok saker til møtene i april og mai, sier ordføreren.

Går greit å utsette

Rådmann Morten Wolden sier at det er ordføreren som avgjør slike saker og forklarer avgjørelsen om at man valgte å slå sammen møtene fordi det bare var levert to politiske saker til møtet i februar.

- Vi har sjekket med Trondheim Spektrum om denne utsettelsen, og de sier at det går bra. Det betyr at også byplankontoret får litt bedre tid til å ferdigstille Spektrum-saken.