Eldre innvandrere som er kommet til Norge på familiegjenforening, ble rammet av en lovendring som dagens regjering fikk igjennom.

Iran Dar Tabriz (85) fra Saupstad har bodd i Norge i 22 år. Hun er en av dem som fra 1. januar i år sto uten supplerende stønad, en statlig ytelse på nivå med minstepensjon.

Les den første saken om Dar Tabriz sin situasjon: Slik sparer de blåblå 40 millioner kroner på årets statsbudsjett

Trondheim kommune har stilt en rekke kritiske spørsmål om dette til Arbeids- og sosialdepartementet. Kommunen mener de eldre i praksis går fra en statlig ytelse over til kommunal sosialhjelp. Kommunen ønsker å få kompensert merutgiftene:

- Vi har ikke fått svar på det. Staten velter den økonomiske byrden over på kommunen. Vi er veldig kritiske til at man avvikler denne ordningen i det hele tatt. Adresseavisen har vist hvordan dette slår negativt ut med kvinnen fra Saupstad. Lovendringen gjør det vanskelig for folk, sier kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap).

Les Snorre Valens (SV) reaskjon: - Helt uverdig og helt unorsk

- Hun avviser problemet

Kommunen mener lovendringen har fått tilbakevirkende kraft fordi folk som har mottatt denne ytelsen årlig siden den ble innført i 2006, nå står uten inntekt. Ottar Michelsen (SV) er skuffet:

- Jeg synes statsråden kommer med et arrogant svar. Hun avviser bare problemet, sier Michelsen.

Trønsdal oppfatter også svaret som arrogant.

- Men departementet mener familien og barna, som hentet sine foreldre til Norge, må forsørge dem?

- Det er lettvint løsning, og det er ikke slik det fungerer i praksis, sier Trønsdal.

Kommunen påpeker at barna bare har forsørgeransvar i ett til tre år, ifølge utlendingsloven. Når man har fått endelig opphold, faller nemlig familiens underholdskrav helt bort, ifølge loven. Da Adresseavisen ba departementet kommentere dette tidligere i år, svarte de:

- Forsørgeransvaret gjelder også utover ett til tre år, som utlendingsloven legger opp til. Da mener jeg ikke det juridiske ansvaret, men jeg mener at den enkelte bør føle at man har underholdsplikt mye lenger. Det er beklagelig dersom noen bevisst henter foreldrene fordi de vet at de bare har forsørgelsesplikt i ett til tre år, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem (H).

Les også: - Vi kan ikke ta minstepensjon fra dem som allerede har fått det

Staten sparer 130 mill.

Regjeringen planlegger å spare ca. 130 millioner kroner i løpet av de neste to årene på å kutte i stønaden.

- Det viktigste her er uansett at disse personene må få en sikker og forutsigbar inntekt, sier Michelsen.

I brevet tar kommunen til orde for en forutsigbar ytelse til de som ikke har krav på alderspensjon – og som heller ikke har familie som er lovpålagt å forsørge dem. Hauglie skriver at ordningen ble innført først i 2006, og at denne gruppen før det enten ble forsørget av familien eller mottok sosialhjelp: «Personer som hentet sine foreldre eller nære slektninger før loven ble innført, kan derfor ikke ha hatt noen forventning om at statens skulle overta forsørgeransvaret,» skriver Hauglie.

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) er ikke like kritisk som sine kolleger i formannskapet:

- Stortinget har vurdert at det ikke skal være enkelt å overlate forsørgeransvaret til det offentlige, enten det er kommune eller stat, sier Skjøtskift.

Når det gjelder kompensering av merutgifter, sier Skjøtskift:

- I statsbudsjett skjer det alltid endringer i kommunens økonomi, noe taper man på, noe vinner man på. Man kan ikke springe til staten og få kompensert alle endringer, sier hun.

Les også: - De bør føle en plikt ti å betale for egne foreldre

Mindre å leve på nå

85-åringen på Saupstad ble først nektet sosialhjelp, men så snudde Trondheim kommune. Ifølge sønnen hennes går det greit nå, men:

- Hun mottar mye mindre penger nå som hun får sosialhjelp, og vi synes det er skammelig at hun må gå på sosialkontoret etter over 20 år i Norge, sier Saed Rashid.

Kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap). Foto: Glen Musk, Adresseavisen
Kommunalråd Ottar Michelsen (SV). Foto: Terje Svaan
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) Foto: NTB scanpix
Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H). Foto: jens petter søraa