Utspillet kommer bare dager før valgdagen, som også er sametingsvalg. Der er Trondheim den største valgkretsen i det sørsamiske området.

- Vi ser at det bor mange samer i Trondheim, og det er et stort studiested. Det trekker mange samiske ungdommer hit fra andre deler av landet, sier den samiske politikeren som er gruppeleder forfra Åarjel-Saemiej Gielh (Sørsamiske røster) og leder av oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen i Sametinget.

Hun etterlyser et samisk samlingssted i byen. Noe hun også har diskutert med ordfører Rita Ottervik i etterkant av den storstilte markeringen Tråante 2017. Jåma viser til at det ikke er nødvendig med et nytt bygg, men frir til kommunen om å stille lokale til rådighet.

- Det finnes sameforening og samisk studentforening, men ingen fast arena å møtes. Det er noe spesielt med å ha et sted å møtes. Bruke språket. Jobbe med håndverk eller ha ulike arrangementer, for eksempel i forbindelse med samefolkets dag 6. februar, sier Jåma, som selv bor i Namsos.

Hun viser til at et slikt møtested må drives av samene som bor i byen. Fra før finnes det møteplasser både i Snåsa og Røros.

- Tråante-arrangementet i februar ble omfavnet av befolkningen. Og Trondheim er en samisk by og byen for hele Trøndelag. Det vil være en styrke for hele det sørsamiske området om det finnes en ressurs i Trondheim kommune, som kan videreføre det arbeidet som ble gjort med Tråante 2017. Det vil være tragisk dersom man går inn i 2018 og lar alt dette gå tapt, sier Jåma.

Partiet hun representerer, Åarjel-Saemiej Gielh har to av fire mandater fra det sørsamiske området i Sametinget. Jåma sier forventningene nå er å beholde posisjonen de har opparbeidet.