- Jeg lagde den for rundt ett år siden for moro skyld, forteller han.

På nettsiden kan man blant annet se snittkarakter, vurderingsform og strykprosent for hvert enkelt fag. Wiig tror mange av trondheimsstudentene har behov for noen «enkle studiepoeng» for å komme seg gjennom utdanningen.

Styrker frivillighetskulturen

Wiig går et femårig masterprogram for å bli sivilingeniør i fysikk og matematikk. I tillegg er han aktiv i frivillige verv ved Studentersamfundet.

- Det er mange som bruker mye tid på frivillige verv, og som trenger nok studiepoeng til å få stipend. NTNU får mye ut av at Trondheim har et så sterkt frivillig miljø, og uten disse fagene tror jeg miljøet hadde vært mye mindre, sier han.

Wiig har selv tatt to av de «enkle» fagene.

- Jeg har tatt helsepsykologi og idrettsfysiologi. De er etter min mening de enkleste fagene ved NTNU. Men jeg føler ikke man jukser ved å velge noen enkle fag, sier Wiig.

Skal være lett

Geir Arild Espnes er professor ved Senter for helsefremmende forskning, og emneansvarlig for helsepsykologi og helsefremming. Han forteller at faget er laget for å være enkelt.

- Det er aldri et mål for en foreleser å gjøre emner kompliserte. Vi kan ta det som en slags erkjennelse av at vi får kunnskapen på plass uten at det blir vanskelig, sier Espnes.

Han understreker at emnet er et innføringsfag som skal motivere.

- Vi håper også at dette kan være et fag som gir et innblikk i verden som man ikke har tenkt på, sier Espnes.

«Sånn vil det alltid være»

I helsepsykologi og helsefremming er det verken obligatoriske øvinger eller oppmøte. Eksamensformen er flervalg.

Espnes forklarer at mellom 600 og 800 studenter tar emnet, og at det derfor ville krevd enorme ressurser å rette semesteroppgaver eller en skriftlig eksamen. At kun to prosent stryker i faget, mener Espnes er positivt.

- Vi ser at studenter kommer og studerer hos oss fordi de har fått smaken på det, og det er blitt presentert på en spennende måte, sier han.

Han er kjent med at enkelte fag ved NTNU har fått rykte på seg for å være såkalt «enkle fag».

- Sånn var det da jeg studerte på 80-tallet, og sånn vil det alltid være, sier Espnes.

Vil ha oppmøte på forelesninger

- Hvis du jobber intenst, kan du ta det kort og greit, sier Jan Helgerud, professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk om emnet innføring i idrettsfysiologi.

Han er emneansvarlig, og er kjent med at enkelte kun er ute etter å sanke poeng.

- Det er hyggelig at én student synes det er enkelt, men jeg oppfatter ikke at det på noen måte er representativt. Særlig fordi emnet i perioder har hatt ganske stor strykprosent. Det skyldes nettopp at det er mange som hiver seg på en eksamen for å få med seg studiepoengene, sier Helgerud.

Han synes det er synd at noen studenter er ute etter «enkle fag», og understreker at de retter fokus på dem som faktisk møter til forelesninger.

- Vi legger ikke ut noen forelesningsnotater, bare artiklene som er pensum. Det gjør vi fordi vi ønsker å få studentene til å stille opp på forelesningene, sier Helgerud.

Han legger til faget er ment som en motivasjon, og for at flere skal få øynene opp for fagfeltet.

- Jeg tror ikke vi skal gjøre så store endinger på sånne type emner bare fordi noen er poengsurfere. Vi legger til rette for dem som er interessert, sier Helgerud.

foto
Emneansvarlig Jan Helgerud synes det er synd at enkelte studenter er ute etter "billige" studiepoeng. Foto: Skjermdump/enklefag.gløs.no
foto
Geir Arild Espnes sier det aldri er et mål å gjøre fag kompliserte. Foto: Skjermdump/enklefag.gløs.no