– Jeg tar legenes bekymring og uro på største alvor