NRK foreslår å bygge høyblokker rundt Tyholttårnet

foto