Aps Geir Waage la frem et forslag i bygningsrådet tirsdag der søknaden fra Ola Borten Moe og de andre grunneierne i området skal sendes tilbake til rådmannen for en ny vurdering. Bygningsrådet behandlet spørsmålet om reguleringsplanen for området Skjefstad vestre og Benberg ved Ringvålveien skulle legges ut på offentlig høring.

Ikke klare til vedtak

Men Aps medlemmer av bygningsrådet var ikke klare til å fatte en slik avgjørelse. Bakgrunnen for det er uenighet mellom rådmannen i Trondheim og plankonsulenten som har laget planen på vegne av grunneierne.

- Vi føler oss nødt til å sende saken tilbake til rådmannen for en ny vurdering av hva som er det såkalte nullalternativet i denne saken. Det er oppstått en uenighet om hvordan det aktuelle området fremstår i dag. Rådmannen sier i sin saksutredning at området i dag er et skogsområde, men det er det ikke. Skogen er hogd, og store deler av området er i dag inngjerdet beiteland. Derfor må rådmannen vurdere saken på nytt og opplyse om hvilke konsekvenser dagens situasjon for området har i forhold til viltkorridoren, sa Waage da han la frem forslaget i bygingsrådet.

foto

Negativ rådmann

Ola Borten Moe og to andre grunneiere i området har planer om å lage et massedeponi i området. Det gamle steinbruddet ved Ringvålveien skal fylles igjen. Planen er å fylle store mengder masse inn i området, slik at det i løpet av de neste 20 årene kan planeres ut og opparbeides som dyrket mark. Rådmannen i Trondheim har hele tiden vært negativ til planene og mener dette skaper problemer for viltkorridoren som går mellom Bymarka og Klæbu kommune.

Ville si ja i dag

Høyre og Frps medlemmer i bygningsrådet var klare til å fatte et vedtak som sier ja til å sende planene ut på offentlig høring. Yngve Brox (H) hadde forståelse for at Ap ønsket en ny utredning fra rådmannen, men sa samtidig at det er åpenbart at området ikke er et skogsområde slik rådmannen legger til grunn.

- Jeg har selv vært på en privat befaring i området, og det er lett å se at skogen er hogget og at det i dag er beitemark der. Trondheim kommune trenger massedeponi, og derfor er vi klare til å si ja til at saken legges ut på høring, sa Brox.

SVs Ottar Michelsen er motstander av planene til Ola Borten Moe og de andre grunneierne, men var i bygningsrådet redd for at dersom han stemte mot Aps forslag om tilbakesendelse, så ville det bety at det ville bli flertall for å legge saken ut til offentlig høring.

- Derfor stemmer jeg for Aps forslag, og håper rådmannen med en ny gjennomgang kan opplyse Aps medlemmer i bygingsrådet nok til at de sier nei til planene når saken kommer tilbake, sa Michelsen.

Ny behandling

Ap og SV sikret flertall for at rådmannen nå må gå en ny runde, mens H og Frps tre medlemmer stemte for å legge saken ut på høring nå. KrF og MDG stemte mot å be rådmannen om en ny avklaring i saken.

Dermed vil bygingsrådet nok en gang behandle spørsmålet om massedeponi ved Hestsjøen på et senere møte.

Skandale

Snorre Vikdahl, leder for aksjonen "Nei til massedeponi ved Hestsjøen" var på plass i salen under behandlingen.

- Det er en skandale at det er utsatt igjen. Mars 2014 var første gang saken var oppe i bygningsrådet. Rådmannen prøvde å stoppe deponiet da, og nå sitter vi her igjen i 2,5 år etterpå. Bygningsrådet påstår at dem trenger nye opplysninger. De nye opplysningene er at grunneierne, og de som vil ha deponiet, har hogd ned all skogen selv midt i planprosessen for å prøve å presse gjennom deponiet. Det er en selvtekt mener vi. De hugger ned skogen selv, og sier at det ikke er viltkorridor, sier han.