Konklusjonen etter halvannen times diskusjon mandag er at revisjonen må sørge for flere svar.

- Dette er så spesiell og så alvorlig sak at jeg hadde forventet at man gikk mer i dybden og gjort sterkere, mer selvstendige vurderinger. Det som kommer frem i møtet er at man kun referer ensidig kildene. Jeg synes ikke det bidrar til å opplyse komiteen godt nok til at vi kan danne oss en oppfatning før vi sender det til bystyret, sier Rolf Jarle Brøske (H), leder for kontrollkomiteen.

Uvanlig sak

Formelt handler saken om en selskapskontroll av Trondheim Kino AS. Det var 9. mai i fjor at kontrollkomiteen bestilte denne på bakgrunn av den såkalte Candy-saken.

Flere politikere stilte i møtet mandag spørsmål omkring salgene som ble foretatt, og omkring hvorfor det var Trondheim Kino og ikke Olsø som måtte selge seg ut av det som tilsynelatende var et lukrativt godteriselskap da det ble bråk om saken.

foto
Høyres Terje Roll Danielsen under kontrollkomitemøtet mandag. Han ønsker flere svar om rollen til Trondheim Kino og Rune Olsø i den såkalte Candy People-saken. Foto: FRANK CADAMARTERI

Terje Roll Danielsen (H) påpekte også at det er svært spesielt at Trondheim Kinos utviklingsselskap gikk inn med et lån på halvannen million til et selskap som skulle være deres egen leverandør. Det var også Arbeiderpartiets Ellen Reitan opptatt av:

LES KOMMENTAREN: Godt og blandet

– Hvorfor ble ikke styreleder informert om lånet før det ble en mediesak? Jeg finner det besynderlig, spurte hun.

foto
Hvorfor ble ikke styreleder informert om lånet før det ble en mediesak, ville Arbeiderpartiets Ellen Reitan vite. Foto: FRANK CADAMARTERI

Overfor Adresseavisen påpeker nåværende styreleder i Trondheim Kino AS, Bente Haugrønning, at det formelt ikke var galt, men sier hun ville funnet det naturlig at det ble informert om saken.

- Revisjonen har påpekt at en slikt spørsmål burde vært oppe i hovedstyret. Det er greit å ta tak i slike ting og rydde opp i det. Etter det vi har fått høre nå burde den vært tatt opp, men det er ikke klart om det bør tas opp politisk, sier Haugrønning.

Nektet å bidra

I møtet mandag opplyste Magnar Andersen, fra Trondheim kommunerevisjon at selskapene Candy People og Location begge har nektet revisjonen innsyn. Mens sistnevnte har stilt til intervju om problemstillingene har ikke Candy People medvirket direkte til gjennomgangen, ut over å svare på enkelte e-postspørsmål.

Andersen måtte også svare på hvorfor opplysninger sentrale personer har kommet med i avisintervju med Adresseavisen, ikke stemmer med opplysningene i rapporten kontrollkomiteen nå fikk presentert.

- Vi kan ikke forholde oss til hva som står i avisen, vi må forholde oss til det de har svart oss, sier Andersen.

Det er ikke komitéleder Brøske fornøyd med.

- Det ser ut til at en part har sluppet til med sine synspunkter, så er det presentert som fakta, sier Brøske til Adresseavisen.

Fikk ny spørsmålsliste

I vedtaket mandag er en liste på seks konkrete spørsmål som må besvares, blant annet omkring salg av eierandel i selskapet Sundlings/Flavo, verdivurderingen som lå bak, hvorfor Trondheim Kino ikke selv overtok dette selskapet, hvorfor Trondheim Kino og ikke Rune Olsø måtte gå ut som eier, da det oppsto kontrovers omkring selskapet og eierforholdene, og om avtalen som ble inngått med Candy People, sett opp mot Trondheim kommunes innkjøpsreglement.

- Jeg er opptatt av at vi skal gjennomgå og konkludere endelig. Jeg regner med at revisjonen har notert seg spørsmålene som har dukket opp her, sier Rolf Jarle Brøske. Han roser rapporten som allerede er laget for å være grundig på de områdene som handler om kjernevirksomheten i kommunen.