Nå har Olav Tryggvason fått selskap på Torvet

foto