I går var den 46-årige svensken i Trondheim og snakket i tre timer til 250 personer fra organisasjonen MOT, helsevesenet, forsikringsbransjen, næringsliv for øvrig og privatpersoner over temaet «Dine tanker, dine muligheter». Som sterkt brannskadd holder han også foredrag om «Å leve videre».

Lasse Gustavson er etter hvert blitt et kjent ansikt også for nordmenn, etter tv-opptredener og omfattende foredragsvirksomhet.

For snart 22 år siden jobbet han som brannkonstabel i Gøteborg. Under utrykning til en industribrann havnet Lasse og en kollega opp i en hver brannmanns mareritt. Idet de kom kjørende i brannbilen ble stedet antent av branngasser. Kollegaen ble drept, Lasse overlevde. Men det meste av kroppen ble forbrent.

Starte på nytt

- Min kollega døde, jeg fikk muligheten til å starte på nytt. Etter to års rehabilitering kunne jeg begynne på med brannutrykninger igjen. Dette takket være gode kolleger og en arbeidsgiver som hadde tro på meg, til tross for mine skader. I 1986 fikk Lasse utmerkelsen «årets brannmann». Han har i dag forlatt brannkorpset for godt, og livnærer seg som foredragsholder. Virksomheten har brakt ham helt til Kina, der det ikke er like vanlig som i Skandinavia å snakke om sykdom og personlige forhold.

- Er det forskjell på å snakke til nordmenn og svensker?

- I Norge er jeg ikke like kjent, her blir jeg mottatt på en mer åpen og entusiastisk måte. Du blir ikke profet i eget land. Hjemme i Sverige er ikke min livshistorie lenger så merkverdig. Dere nordmenn lytter mer andektig, men ler av det samme som i Sverige.

- Hva er formålet med denne foredragsturnèen?

- Å få folk til å stille spørsmål ved ting de har fått inn med morsmelken og tar som en selvfølge. Folk stresser omkring i hverdagen og tar alt for gitt. Vi har godt av å stanse opp, sette oss ned og tenke over livet. Er det dette livet vi ønsker? Eller teller andre verdier?

- Hva skal til for at folk stopper opp?

- En stor ulykke for eksempel, som skjedde meg da jeg var 24. Vi kan alle skylde på andre for at ikke livet ble slik vi hadde tenkt. Kona, sjefen eller kollegene får skylden Men det er bare vi selv som kan endre kursen.

Da Lasse, helt istykkerbrent som han uttrykker det, satt og ventet på ambulansen, innså han at livet var hans ansvar eget ansvar og ingen annens.

Han forteller om responsen han får etter foredragene. Jevnlig mottar han brev og e-mail fra folk som forteller om sine egen livssituasjon. Det gir ham styrke til å fortsette. En kvinne skrev at samme kveld hun kom hjem, fikk hun styrke til å forlate sin voldelige ektemann. Noe hadde våknet i henne.

Lasse møtte for elleve år siden kvinnen han giftet seg med. De har i dag tre barn.

Livet går videre. Brannskadde Lasse Gustavson er et godt bevis på at livet kan leves videre, selv om man er merket for livet. I går holdt han foredrag for 250 tilhørere i Trondheim.