Ivar Koteng: Viktigere enn noen gang å selge «Jugenddronninga» raskt