2. februar inviterer byutviklingskomiteen til høringsmøte om planen for varig vern av områder med dyrket mark som bystyret skal behandle i februar.

Frps kommunalråd, Elin Marie Andreassen, mener høringen virker meningsløs så lenge grunneiere og andre aktører som blir direkte berørt av planen for grønne strek ikke får snakke på høringen.

- Denne saken er stor og viktig og vil legge føringer for byutviklingen i Trondheim i mange år fremover. Derfor ønsker vi å invitere ulike organisasjoner som kan si hva de synes, og svare på spørsmål fra politikerne i komiteen. Møtet er åpent for publikum, men det blir ikke anledning til å ta ordet for andre enn de organisasjonene som er invitert, sier Güven.

Seks får snakke

Til høringsmøtet 2. februar har byutviklingskomiteen invitert LO i Trondheim, NHO Sør-Trøndelag, Næringsforeningen i trondheimsregionen, Norsk Bondelag, Sør-Trøndelag, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Idrettsrådet i Trondheim til hver å holde en innledning på 10 minutter. Etterpå blir det opp til politikerne i komiteen å stille spørsmål.

- Ingen grunneiere eller utbyggere er invitert. Hvorfor er det slik?

- Vi har bestemt oss for at dette ikke skal være et folkemøte. De ulike interessene er likevel representert gjennom de ulike organisasjonene som inviteres. I tillegg har jo alle hatt anledning til å sende inn skriftlige svar i høringsrunden som er gjennomført. Vi diskuterte om utbyggerne skulle få komme, men da ville det blitt slik at noen følte seg forbigått. Av praktiske grunner kan vi ikke høre alle, og valgte derfor at organisasjonene kan få komme, sier Ferhat Güven.

Litt meningsløst

Målet for komiteen, ifølge lederen Ferhat Güven, er at medlemmene skal få bedre innsikt i problemstillinge om jordvern og grønn strek før de avgir sin innstilling til bystyret.

Frps Elin Marie Andreassen synes det er merkelig at man ikke går bredt ut og inviterer alle som har lyst til å komme for å delta i debatten.

- De ulike komiteene arrangerer fra tid til annen slike høringer. Da er det vanlig at man annonserer dette, og at ulike aktører kan melde seg på. Det er helt åpenbart nyttig å høre på disse som får lov til å snakke, men det åpner veldig lite opp for at grunneiere, som er direkte berørt, får komme med sin oppfatning av den grønne streken. Det virker litt meningsløst med en slik høring, uten å ta med flere av dem som blir direkte berørt av en båndlegging av jord gjennom grønn strek, sier Andreassen.

Etter høringen 2. februar skal byutviklingskomiteen avgi sin innstilling på et møte 4. februar. Det er lagt opp til at Bystyret i Trondheim skal behandle planen for grønn strek og jordvern på sitt møte 18. februar.

foto
Fehrat Güven (Ap) Foto: VEGARD EGGEN
foto
Elin Marie Andreassen (Frp) Foto: Morten Antonsen