– Vi vet at unge i dag utsettes for et enormt kroppspress. Det er en stor likestillingsutfordring. Det er flott at skolen tar jentene på alvor og ønsker å ta grep. Men jeg tror ikke den beste løsningen er å skille gutter og jenter fra hverandre.

Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en kommentar til nyheten i Adresseavisen tirsdag, om at Huseby skole i Trondheim kommune har innført kjønnsdelt svømmeundervisning.

- Vi må gjøre det vi kan for å beholde gode felles arenaer hvor gutter og jenter er sammen, også i svømmehallen, sier Bjurstrøm.

Heller ikke kommunalråd i Trondheim, Elin Marie Andreassen (Frp), mener det er en god løsning å skille gutter og jenter. Nå vil hun ta saken opp i neste formannskapsmøte.

LES OGSÅ (PLUSS): Kroppspresset ble for mye for enkelte jenter ved Huseby skole

- Det er ingen god og fremtidsrettet løsning å dele svømmeundervisning mellom gutter og jenter. Kroppspress i skolen er noe vi må jobbe langsiktig med. Ordningen som er innført ved Huseby skole vil gjøre det langt vanskeligere å gå tilbake til felles svømmeundervisning på et senere tidspunkt, sier Andreassen.

Ikke akseptabelt

Frps kommunalråd reagerer på at Huseby skole med denne ordningen tilpasser undervisningen sin holdninger som hun mener skolen ikke kan akseptere.

- Jeg forstår at det finnes et kroppspress blant unge mennesker, men jeg tror dette kroppspresset er et like stort problem jenter mellom som det er mellom gutter og jenter. Å dele undervisningen etter kjønn blir feil, og vil neppe løse noen problemer. Skolene må heller angripe dette mer omfattende og langsiktig. Det er neppe nok å snakke om kroppspress i situasjoner der man snakker om samliv. Dette må nok være et mer gjennomgripende holdningsarbeid fra skolens side, sier Andreassen.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Kjære jenter, dere må ta opp kampen

Hun tror skolene i Trondheim kan lære av treningssentra i byen som har innført forbud mot fotografering og selfies i garderobene. På den måten tror Elin Marie Andreassen at skolene kan lette på presset som elevene føler på grunn av kropp og utseende.

Andreassen tar opp saken i neste formannskapsmøte, og vil avvente rådmannens svar før hun bestemmer seg for hvordan de politiske reaksjonene på den kjønnsdelte undervisningen ved trondheimsskolene skal være. Men hun utelukker ikke at det kommer forslag som pålegger skolene å sørge for at det ikke innføres kjønnsdelt undervisning.

Lytte til jentene

Eirik Schrøder (Ap), leder i oppvekstkomiteen i Trondheim kommune, synes saken er vanskelig, men at det er viktig at skolen og politikerne lytter til jenter som føler seg mistilpasset i undervisningssituasjoner.

- Dette handler om å ta jentene som føler et kroppspress på alvor. Vi må sørge for at de føler seg vel, og at de får den nødvendige svømmeopplæringen. Det løser ikke saken at jentene som opplever dette presset lar være å møte til svømmeundervisning, eller melder seg syke, hver gang elevene skal i bassenget, sier Schrøder.

Samtidig understreker Schrøder at skolene har et ansvar for å jobbe med holdningsskapende arbeid, fokus på kropp og hvordan man opptrer på sosiale medier.

- På sosiale medier, og i mediene generelt, fokuseres det mye på hva man skal spise, hvordan man skal holde seg slank og tynn og se sunn ut. Jeg tror skolene kan ta opp kampen mot kroppspress på generelt grunnlag, men i denne spesielle saken er det viktig å ta hensyn til en gruppe elever som ikke føler seg vel i deler av undervisningen, sier Eirik Schrøder.

Ap-politikeren har imidlertid ikke noen mening om hvordan politikerne skal forholde seg dersom kravet om kjønnsdelt undervisning brer om seg i trondheimsskolene.

- Jeg ser på løsningen som Huseby skole har gjennomflrt som en midlertidig løsning. Jeg ønsker heller at de skal få svømmeundervisning enn at de lar være å komme på skolen. Så må skolene og det politiske miljøet jobbe på bred front mot kroppspresset som elevene i skolene føler, sier Eirik Schrøder.

Elevdemokratiet

Varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku (MDG), ønsker ikke en situasjon med kjønnsdelt undervisning i skolen, men mener denne saken likevel kan aksepteres.

- Dette er et intitiativ som har kommet fra elevene selv, og jeg mener det er viktig å lytte til elevdemokratiet. Vi vet at frafall i gymtimene ofte kan være starten på frafallet i skolen, og det ønsker  vi ikke. Løsningen som er innført ved Huseby skole har kommet etter at elevene selv har bidratt med en tydelig stemme. Det skal vi respektere. Både skolen og politikerne må ta signalene fra jentene ved skolen på alvor. Samtidig er det vårt ansvar å se på forholdene og årsakene som ligger bak et slikt initiativ. Vi er ikke for kjønnsdelt undervisning, men som en prøveordning i dette tiflellet aksepterer jeg det, sier Opoku som legger til at skolene og det politiske miljøet må jobbe videre med problemet på et bredt grunnlag.

Foreldre må ta ansvar

Kommunalråd Yngve Brox (H) i Trondheim kommune mener foreldrene må på banen.

- Kroppspresset er ikke bare skolens ansvar alene. Her må også foreldre ta ansvar. De må snakke med ungdommene om hvilke holdninger, idealer og verdier som er viktige i livet, sier Brox.

Kjønnsdelt undervisning

Samtidig understreker han at det ikke betyr at skolen kan fra si seg sitt ansvar i saken.

- Jeg er generelt motstander av kjønnsdelt undervisning, uansett fag. Det finnes unntak, men de er sjeldne. Her må kommunen som skoleeier på banen, sier han.

Yngve Brox mener at det kroppspresset unge jenter utsettes for i dag er så komplekst, at det i ikke finnes kun en løsning på problematikken.

- Men hva gjør man når forbildene er The Kardashians?

- Her må man jobbe hardt for å markedsføre også andre idealer. Det er mange sterke kvinner med hode på rett plass. Statsminister Erna Solberg er en av dem, sier Brox.

foto
Kommunalråd Elin Marie Andreassen (Frp). Foto: Morten Antonsen