Drøyt 400 mennesker slapp inn på folkemøtet ved Byscenen onsdag kveld. Flere titalls ivrige tilhørere måtte avvises i døra og mange måtte avfinne seg med ståplass i drøyt to og en halv time.

Investoren, eiendomsutvikleren, den tidligere journalisten og høyrepolitikeren Terje Roll Danielsen ble introdusert som den mannen som har det meste av æren for hele utviklingen av Nedre Elvehavn. Ingen kan, i Trondheim i dag, se for seg byen uten denne bydelen. Den som faktisk samler folk.

- Slutt å rot til byutviklinga

- Suksesskriteriene for Elvehavna besto av tre ting, fortalte Roll Danielsen i møtet som Selskabet for Trondhjems Bys Vel og Adresseavisen samarbeidet om.

- Det første var at vi tenkte mennesker og ikke bygg. TMV (Trondheim Mekaniske Verksted) var et sted hvor ingen hadde vært. Derfor måtte vi få mange mennesker dit. Det andre var å planlegge bolig, kontor, kjøpesenter, restauranter og kultur samtidig. Det siste er at vi var flere eiere, men ett utbyggingsselskap. Alle planer og gjennomføring lå under felles kontroll. Samarbeidet internt blir ofte undervurdert.

Men utover utbyggernes samarbeid, var Roll Danielsen klar på når utbygger, byplanleggere og politikere skal snakke sammen, og når de slett ikke skal det.

- Politikerne må slutte å slippe utbyggerne inn bakdøra. Og de må ikke blande seg inn i prosjektene før de er ferdig behandlet fra byplankontoret. Politikerne må vente til administrasjonen i kommunen er ferdige med jobben sin. Gjør de ikke det, blir det bare rot. Politikerne roter det til, sa Terje Roll Danielsen.

Han høstet både latter og applaus, og hentet støtte i sitt standpunkt også hos Ivar Koteng, som dog måtte innrømme at han har måttet hviske litt med politikerne i lukkede rom, samtidig som han er glad i å diskutere høyt med dem i offentligheten.

For tregt å utvikle Trondheim

Koteng mener det går for tregt å få utvikle Trondheim.

- Om man bruker 6,5 år på å sette i gang arbeidet på Nyhavna, mener man da at det er viktig?

Han etterlyste en ny byplan. En strategiplan for Trondheim som er tydeligere enn i dag.

- Det må være en sammenheng mellom plan og visjon. Visjonen må være tydelig, så alle ser den. Fagfolk og byplankontor skal legge frem planer. Administrasjonen skal blande seg! Fagfolk skal en stole på! Og først etter det, skal politikerne på banen. Problemet er at før det skjer, har vi bygget 8000 boliger.

Hans duellant, rådmann Morten Wolden, understreket at han var så enig så enig i Kotengs rop etter en plan.

- Trondheim trenger en ny strategi for byutvikling og det kommer. Dessuten opplever jeg ikke utilbørlig press fra utbyggere. De skal presse, og det presset skal vi både mestre og matche.

Wolden konstaterte at han mente at Trondheim ikke er den verste byen å være i heller, mens Koteng slo fast at «når én kaill klarte å bygge hele Nedre Elvehavn», som er det beste byen har, må vi kunne klare å fortsette å bygge en bra by.

- Det er da ikke så vanskelig å bygge byer. Det er jo fullt av byer i verden. Det er jo egentlig enkelt.

Tilbake til Øya

Møtet tok form av dueller, appeller og innspill på scenen, fra salen og fra livestrømmen på nettet. Til slutt endte det i en politikerdebatt. En debatt mange hadde hørt mye av før. Den diskusjonen som har rast siden Ingrid Skjøtskift tok bladet fra munnen i sommer og våget seg utpå med et tydelig «stopp» til å bygge storhall på Øya.

- Vi havner stadig tilbake til Nidarø, sa politisk journalist, Harry Tiller, som ledet møtet sammen med politisk redaktør, Tone Sofie Aglen.

Før den tid, fikk Klaus Joakim Sonstad sette tonen:

- Her står en rådmann og en utbygger og stryker hverandre oppetter ryggen ... Vi må ha en tett by, men vi må ikke bli tett i pappen. Trondheim trenger en Central Park. Vi må sette av en plass som også skal være en plass om 50 og 100 år. Vi må ha råd til plasser der vi som bor fortettet kan komme ut og puste.

Applausen runget og hans siste appell til politikerne lød:

- Ikke gjør en gigantfeil. Det er sagt at byplansjefen er og skal være ei vaktbikkje. Dersom hun stiller seg i skyggen i storhallen på Nidarø vil hun stå der og ule og klynke. Våkn opp!

Om Torget: Det er synd at et av Norges fineste byrom er blitt til en av Europas verste visuelle søppelplasser. Soluret er et kulturminne. Hvorfor skal det ødelegges for å lage et eller annet rart som så skal krones av en scene med et merkelig tak! I tillegg vurderer man å bygge parkeringshus under Torget. Helt utrolig, sa tidligere byantikvar, Gunnar Houen.
Debattleder: Vurderer du å bli politiker? Sonstad: Ja!