- Denne prisen henger høyt og forplikter, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

- Vi lykkes så godt fordi vi drar sammen, i samme retning, sier Ordfører Rita Ottervik, som tok imot på vegne av ansatte i kommunen og Trondheims befolkning.

Bosettingsprisen gis til den kommunen hvor arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av nyankomne flyktninger er best forankret i kommunens planer og strategier.

Best på bosetting av flyktninger

På «INNsats»-kontoret i Trondheim myldrer det av mennesker som er på vei inn i det norske samfunnet. Og en stolt tiltaksrådgiver, Sidsel B. Tømmerås forklarer hvordan de jobber:

- Vårt mål er å få dem som kommer hit raskere i aktivitet og arbeid. Vi forsøker å skaffe dem praksisplass så tidlig som mulig og bidra med praktiske hverdagsting. Det er alt fra å lese brev til å hjelpe med å kjøpe busskort, sier hun.

INNsatskontoret sikrer at innvandrere i kommunens introduksjonsprogram får gode og kvalifiserende aktiviteter.

I 2006 bosatte Trondheim 201 innvandrere totalt. Og i fjor fikk 740 innvandrere bosted i Trondheim. 123 av disse er enslige mindreårige. Aldri har en norsk kommune bosatt så mange enslige mindreårige på ett år.

LES KRONIKK: God ledelse gir god integrering

Viktig med frivillige initiativ

Men det er ikke bare «det offentlige» som bidrar med aktiviteter som gir god integrering.

- Bare i dag er det fem ulike språk-kafeer hvor frivillige private stiller, sier Sidsel B. Tømmerås.

Og ordføreren nikker samtidig som hun viser til hvordan breddeidretten og andre frivillige deltar i det brede integreringsarbeidet.

- Private har en stor del av æren for denne prisen, sammen med de offentlig ansatte som tilrettelegger for aktivitet. En tredjedel bosettes privat og for enslige mindreårige rekrutterer vi husverter, sier Ottervik.

Husvertene får i oppgave å hjelpe ungdommen med å bli kjent i lokalsamfunnet, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer. De er også viktige i trening av språk.

Skårer best i av storkommunene

Juryen består av alle regiondirektørene i IMDi med øverste sjef, Libe Rieber-Mohn i spissen.

- Vi ser at Trondheim har vært en god bosettingskommune igjennom mange år. Byen bosetter en fjerdedel av alle flyktningene i regionen, sier hun.

- For det første skjer dette arbeidet på en systematisk og tverrfaglig måte med god forankring både til politikken og i praksis, der menneskene er. For det andre bosetter Trondheim flest enslige mindreårige, blant annet hjemme hos folk. Og for det tredje viser kommunen til gode resultater når det gjelder å forbedre introduksjonsordningen. Dere har iverksatt gode tiltak for å få flere ut i aktivitet, arbeid eller utdanning, sier Libe Rieber-Mohn.

I sin takk for prisen-tale lovte ordfører Rita Ottervik å ikke hvile på sine laurbær.

- Dette hadde vi ikke klart uten et modig bystyre, våre dyktige ansatte og byens befolkning. Nå skal vi bli enda bedre, sier Ottervik.