- Vi er strålende fornøyd, sier soussjef Arne Garvin i Scanpartner - selskapet som var engasjert for å koordinere arbeidet med de ulike bedriftene og lisensproduktene

Märtha og Ari benyttet bryllupet 25. mai til å skaffe inntekter til et veldedig formål. Torsdag kveld var ekteparet tilbake i bryllupsbyen for å overrekke overskuddet fra lisensprogrammet som ble etablert i forbindelse med bryllupet.

En avtale med Slottet gjør at Scanpartner holder regnskapene fra lisensprogrammet hemmelig, men tall Adresseavisen har innhentet fra de ulike produsentene de siste dagene viser at omsetningen av lisensprodukter passerte 12,5 millioner kroner.

- Overskuddet er naturligvis mye mindre enn omsetningsverdien overfor publikum. Overskuddet skal vi være fornøyd med, sier Garvin.

Mange omkostninger

Gaven på 170 000 kroner er en kombinasjon av overskuddet fra salget av lisensvarer og en betydelig andel av ekteparets personlige royalty fra boken «Fra hjerte til hjerte» - hvilket betyr at overskuddet egentlig er betydelig lavere.

- Det er mange omkostninger knyttet til salg og utvikling av produktene. Ut over det forholder vi oss til regnskapet Scanpartner har med lisenshaverne. Märtha og Ari er veldig glad for å gi dette beløpet til Kirkens Bymisjon, sier informasjonssjef Wenche Rasch ved Det kongelige hoff.

- Valgte Märtha og Ari og gi et personlig beløp i tillegg fordi overskuddet fra lisensprogrammet ble lavt?

- Nei. Allerede under bryllupet sa Märtha og Ari at de ville gi en andel av sin bokroyalty til Kirkens Bymisjon, sier Rasch.

Ingen kjempebutikk

Scanpartner bekrefter at salget av lisensprodukter har vært varierende, til tross for at omsetningen totalt sett ligger flere millioner kroner over anslagene like etter bryllupet.

- Vi har ikke hatt kjempesalg på noen av produktene, men salget er som forventet. Denne type lisensprodukter har aldri vært kjempebutikk. Noen tjente penger, andre ikke. Bedrifter som laget bryllupseffekter måtte selv ta risikoen og bære et eventuelt økonomisk tap, sier soussjef Arne Garvin.

Scanpartner gikk tidlig ut og lovte at overskuddet skulle bli et sekssifret beløp, det vil si alt mellom 100 000 og 999 999 kroner. I realiteten hadde firmaet minstebeløpet på plass gjennom garantiavtaler med bedriftene.