Fyller kjøleskap rundt om i Trondheim med gratis mat

foto