Kommunen har økt Adrians husleie med nesten dobbelt så mye som trygda