Med pressen ventende utenfor på gangen fikk gruppelederne mandag informasjon om status for den såkalte Kystad-saken.

- Vi fikk ingen ny informasjon om saken, men det var en grei gjennomgang av reglementet som gjelder og de forslagene som er kommet i forbindelse med denne saken, sier Krfs Geirmund Lykke. Han var førstemann som forlot det gruppeledermøtet i Storsalen.

Lykke sier det er viktig med en full gjennomgang av saken og problemstillingene den bringer opp. Han sier magefølelsen hans etter å ha lest kommuneadvokatens betenkning, er at det finnes lite presedens på området.

LES OGSÅ OLSØS KOMMENTAR TIL KOMMUNEADVOKATENS JURIDISKE VURDERING: - Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten bidrar til ufunderte spekulasjoner

- Det er vanskelig å bedømme jusen. Det er heller ikke vår oppgave som politikere. Derfor er det viktig for å oss med en avklaring om det er lovstridig eller ikke. Det er ikke bare viktig for oss, men for det politiske liv i hele Norge, sier Lykke.

foto
Førstemann ut. Krfs Geirmund Lykke, var førstemann til å forlate det lukkede gruppeledermøtet. Han ser frem til en skikkelig avklaring om det er begått lovbrudd i forbindelse med Kystad-saken.

- Burde vært ryddet opp i for lenge siden

Sps Marte Løvik er enig i at det er viktig å få belyst hele problemstillingen.

LES OGSÅ INNLEGGET: «Kjære politikere, rydd opp i svineriet. Unngå å gjøre dette partipolitisk. Dette er altfor alvorlig til det»

- Jeg leser den juridiske betenkningen som klar, men det er ønskelig at andre enn oss går gjennom den, sier Løvik, som understreker at hun likevel ikke ser noen grunn til å bruke en enkeltsak som dette til å endre hele kommunens etikkreglement for politikerne. Løvik viser til at deler av forslaget er så strengt at det kan innebære delvis yrkesforbud for enkelte.

- Jeg ser ikke at jeg skal trenge å endre mine handlemåter så lenge jeg ikke har gjort noe galt. Men det er viktig med åpenhet. Jeg kan alltid svare ærlig på hvem jeg har møtt, om noen spør, sier Løvik.

Venstres Jon Gunnes sier mandagens gjennomgang av saken var god. Han sier det er greit at det endelig tas tak i problemstillinger som dette, men mener det skjer for sent.

- Hele denne saken kunne og burde vært unngått. Nå har vi hatt flere problematiske saker. Vi har tatt det opp før flere ganger, både i gruppeledermøter og andre sammenhenger. Ap burde tatt tak i dette, sier Gunnes.

Waage borte

I gruppeledermøtet mandag var heller ikke Aps gruppeleder Geir Waage til stede. Ifølge ordfører Rita Ottervik på grunn av de tette båndene mellom ham og Rune Olsø. På spørsmål om saken får andre følger for Aps representasjon fremover, skriver Trønsdal følgende i en sms til Adresseavisen:

LES INNLEGGET: Ukultur i Adressa

LES KOMMENTAREN: Adresseavisens «ekstreme» manipulasjon

- I denne saken er det naturlig at jeg får en større rolle på grunn av vennskapet mellom Waage og Olsø, ellers ikke.

- Det er viktig for alle at saken nå vår videre til avklaring, skriver Trønsdal.