Den nye skolen på Ranheim er allerede sprengt, og det er oppstått behov for å ta ibruk den gamle skolen til en ny skole står ferdig i området. Den nye skolen er planlagt å stå ferdig først i 2019.

Formannskapet har tidligere vedtatt at elvene fra Olderdalen som går i 1. til 6. trinn ved Ranheim skole skal overflyttes til den gamle skolen på grunn av plassproblemer.  Dette innebærer at 166 elever starter ved Gamle Ranheim skole høsten 2016.

Billigere enn ventet

I den forbindelse er det nødvendig å ruste opp den gamle skolen for å kunne ta imot elevene som begynner der til høsten.

Foran formannskapets behandling hadde rådmannen lagt opp til å investere 15,6 millioner kroner, men nye beregninger viser at ombyggingen kan bli billigere enn dette. Formannskapet landet på en kostnadsramme på 11,85 millioner kroner ved den gamle skolen.

Budsjettert med to millioner

I rådmannens forslag, som ble behandlet i formannskapet tirsdag formiddag heter det at skoleanlegget vil være fullt utnyttet allerede fra høsten 2016 og dette vil medføre større investeringskostnader enn lagt til grunn i budsjett 2016 for å tilrettelegge skoleanlegget med løsninger for spesialrom, herunder kroppsøving, og tilrettelegging for elever med særskilte behov.

I budsjettet for 2016 er det bevilget 2 millioner kroner til investeringer ved den gamle skolen. Nå viser det seg at behovet vil totalt sett være på 15,6 millioner kroner, skriver rådmannen.

Tidligere har rådmannen lagt opp til at omkostningene på rehabilitering av den gamle skolen var på to millioner kroner og  at skolen skulle starte med elever fra 1. til 3. trinn og et elevtall på 88 elever. Det ble derfor vurdert at det ville være rikelig med plass i lokalene og behovet for spesialutstyrte arealer ville kunne løses gjennom å disponere ledige klasserom som spesialrom. I tillegg er behovet for spesialrom for de minste elevene meget begrenset.

Men det nye vedtaket i formannskapet om å overflytte alle elevene fra Olderdalen som går i 1. til 6. trinn medfører større behov for investeringer.