- Jeg er veldig glad for at arkitekt Ole Wiig og andre leverer flotte tegninger og engasjerer seg rundt fremtidens boligområder. Men folk må ikke tro at det vil bli akkurat som på de flotte tegningene de ser i avisa. Jeg har aldri sett et ferdig prosjekt som ser ut som det gjorde på tegnebrettet. Himmelen er ikke så blå, været er ikke så fint og det må også tenkes på skoler, barnehager og andre ting enn flotte boliger når et slikt område skal utvikles.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Ny havn for pensjonistene

Politisk kontroll

Det sier kommunalråd Geir Waage (Ap). Han understreker at selv om mange nå har ideer og innspill til debatten om byutvikling, så er det politikerne som skal ha kontrollen med dette.

- Trondheim kommune og Trondheim havn er grunneiere på Nyhavna. Sammen med havna kommer vi til å spille en sentral rolle i hvordan områder som Nyhavna skal bli til slutt. Det er åpenbart at dette ikke kommer til å bli en bydel med bare leiligheter eller bare arbeidsplasser. Den politiske prosessen skal sørge for en blanding av ulike boliger, ulike næringslokaler, havneområder, friområder og funksjoner som skoler, barnehager og slike ting, sier Waage.

Da bygningsrådet behandlet Nyhavna denne uka vedtok flertallet at rådmannen må sørge for en reguleringsplan som har flere boliger enn i de opprinnelige forslagene. Geir Waage understreker at dette ikke betyr at det bare skal bli boliger her. Han advarer mot et for ensidig fokus på boliger, og er enig med dem som frykter at dette skal bli et boligområde med så høye priser at bare godt voksne mennesker har råd til å flytte inn.

Fornuftig balanse

- Dette er et sentrumsnært område som må ha plass til ulike former for boliger, i ulike størrelser, høyder og prisklasser. Det skal skapes en fornuftig balanse mellom boligområder, næringsliv og fritidsarealer. Det er bystyret i Trondheim som skal sørge for at helheten på dette området ivaretas, og her skal vi ikke kaste bort muligheten for å lykkes med en slik balanse. Vi har erfart fra tidligere byutviklingsprosjekter at denne miksen er nødvendig for å kunne lykkes. Samtidig må vi sørge for en helhetlig arkitektur som skaper et nytt område som fungerer best mulig, sier Geir Waage.

- Mange aktører har åpenbart et ønske om å øke antallet boliger i området slik at det blir mest mulig lønnsomt å bygge ut. Frykter du massivt press mot det politiske miljøet?

- Det er fint meg engasjement og ideer – det setter vi pris på. Men her må bystyret holde hodet kaldt. Vi møter ofte eiendomsaktører som ønsker å påvirke beslutningsprosessene, og det er helt legitimt. Men det er bystyret som til sist skal stå til ansvar for hvordan Nyhavna og andre byutviklingsprosjekter skal bli. Da er det vårt ansvar å sørge for at helheten og fordelingen av boliger, næring og andre elementer blir ivaretatt, sier Geir Waage.

LES OGSÅ (PLUSS): Slik ser arkitekt Ole Wiig for seg Nyhavna

Barnefamilier må inn

Venstres kommunalråd, Jon Gunnes, deler mange av tankene Geir Waage gjør seg i debatten om Nyhavna og andre sentrumsnære utviklingsområder. Gunnes mener det er avgjørende at det blir plass til barn og familier på Nyhavna i fremtiden.

- Særlig i området som ligger nærmest Lade. Der må det bygges for barnefamilier. Området ligger nært Lade, med skoler, barnehager og idrettsanlegg. I dette området må det bygges lavere enn mange til nå har pekt på. Vi bor tross alt ikke i New York, så barnefamiliene ønsker ikke opp i høyden. Nyhavna skal ikke bli et nytt Solsiden der godt voksne mennesker uten barn bosetter seg, sier Gunnes.

Venstres kommunalråd mener kvartalsvis utbygging i deler av Nyhavna er viktig for å oppnå en slik balanse og sammensetning av beboere og næringsliv.

LES OGSÅ (PLUSS): Slik vil de endre Trondheim

- Diskusjonene om kvartalsutbygging kan ikke avfeies så lett som mange til nå har gjort. Jeg synes særlig Høyre har lagt seg for tett mot markedskreftene så langt i denne prosessen. For oss er det viktig å understreke at det er politikerne som skal styre, og som skal foreta de skjønnsmessige vurderingene. Det er fint at mange engasjerer seg, men noen må tenke på helheten. Den jobben er det bystyret i Trondheim som skal gjøre, sier Gunnes.

- Ambisjon om miks

Adresseavisens kommentator Jonas Skymakmoen skrev tirsdag at Wiig har «en heiagjeng av tunge, private næringsaktører som Heimdal Eiendom, Dora og Tobb. Disse aktørene vil først og fremst utvikle, bygge og tjene penger.» Sjefen i Tobb, Torbjørn Sotberg, er ikke komfortabel med den beskrivelsen.

- Tobb er den fremste garantisten for å sikre en riktig miks av næring og bolig, fremholder Sotberg.

- Hvordan?

- Vi er en medlemsorganisasjon uten formål å maksimere profitt. Vi vil utvikle boliger til folk flest. Det er en ambisjon, men jeg sier ikke at det er noen enkel jobb. Det er mulig å få til hvis det er et politisk ønske.

- Se for eksempel hva som ble gjort i Hamburg med HafenCity. De har klart å få til et større utviklingsprosjekt som sikrer en miks av boliger som har gitt til dels en bra spredning i befolkningen, sier Sotberg.