Trondheim kommune: 300 henvisninger i Helseplattformen har ikke blitt fanget opp