foto
I spennet mellom gründer- og familieliv har han blitt utbrent to ganger. Foto: Espen Bakken

I hodet var Espen på jobb hele døgnet. Slik kom han seg ut av det