- At forskjellene ikke er større mellom de privat og kommunalt drevne sykehjemmene, er hovedsakelig en effekt av kravene til kvalitet som ble lagt inn i anbudsdokumentet før konkurranseutsettingen, mener han.

- Disse kravene er også nedfelt i avtalene med alle de andre sykehjemmene; både de kommunalt drevne og de private stiftelsene.

- Tidligere ble det ikke stilt så tydelige krav. Tjenestekvaliteten lå kun som en faglig forventning. Uten konkurranseutsettingen tror jeg forskjellene ville vært mye større, sier Åm.

Han viser også til at kommunen gjennom å slippe Norlandia til, har skaffet seg erfaring med ulike måter å arbeide på, bl.a. den flate strukturen og delingen av arbeidsoppgaver som finnes på Moholt og Ranheim.

At bygningenes størrelse og beskaffenhet spiller en stor rolle, overrasker ham ikke.

- Det understreker viktigheten av renoveringen av sykehjemmene som vi er i gang med. I løpet av 2005 vil vi ha bygd nytt og renovert samtlige sykehjem i Trondheim. Da vil over 90 prosent av sykehjemsbeboerne i Trondheim ha enerom, sier Åm.

Det vil komme nye sykehjem på Tempe, Kystad, Munkvoll, Havstein, Valentinlyst, Tiller og Byneset.

Renoveringsarbeid er også på gang i de «gamle» private sykehjemmene som har driftsavtale med kommunen - som Bakklandet menighets omsorgssenter, Ilen menighets sykehjem, Trondhjems Hospital og Zion sykehjem.

Flere av de nye sykehjemmene under oppføring vil også bli vurdert konkurranseutsatt.