Etter fjorårets invasjon av russ med hang til å strø om seg med avfall, vedtok formannskapet et Ren by-program og satte ned en gruppe for å få orden på sakene.

I slutten av april går startskuddet for å få det renere og ryddigere, i første omgang i sentrale deler av Trondheim. Aksjonen starter med en Ren by-uke i tilknytning til en nasjonal avfallskonferanse som skal holdes Trondheim.

Reneste by

Denne uken gjennomfører Vurderingsenheten i Trondheim kommune en spørreundersøkelse som går på folks holdninger til å forsøple omgivelsene, og hva slags sanksjoner man eventuelt bør bruke for å få bukt med uvesenet.

Rosenborg ungdomsskole, eldre i Hornemannsgården, studenter på NTNUs kantiner og folk som arbeider i Statens Hus samt på noen av hotellene er valgt ut som målgrupper for denne undersøkelsen.

- Målet er at Trondheim skal bli Norges reneste by. Intet mindre. Men da må absolutt alle ta ansvar, sier planlegger Per Omre (bildet) i Miljøavdelingen. Han er daglig leder for Ren by-programmet.

- Pensjonister er stort sett ryddige mennesker, og kan bli gode ambassadører for aksjonen, sier han. Omre vil ikke dermed ha sagt at barn og unge er verre enn eldre til å kaste fra seg søppel. Men det er på det rene at enkelte skoler ikke kan ha fruktordning, for da flyter det over av epleskrotter og appelsinskall i skolegården.

- Vi ønsker en kampanje med positivt fortegn, ikke først og fremst noen fy-fy-aksjon, sier Omre.

- Ettersom Trondheim er Grønn barneby i år, har vi godt håp om å få med oss alle skolene og barnehagene på det store løftet.

Et eget prosjekt mot russen er i gang. Vi har også hatt møte med Studentrådet for å høre hvordan de kan bidra til mindre søppel i gatene. Studenter er jo en tallrik gruppe og flittige bybrukere.

Kommunen vil også gå i seg selv og endre rutiner for å få det ryddigere på gater og streder. Publikum blir invitert til å rapportere om hvor det åpenbart burde være søppelkasser. På de busstoppestedene hvor de mangler, skal de være på plass til våren.

Så gjenstår å få folk til å benytte dem, sier Omre, og peker på et lite søppelberg på en av benkene i Nordre gate, mindre enn en meter fra nærmeste søppelkasse.

- Alle har hørt om hvor ryddig det er i Singapore, hvor du får en kjempebot for å kaste søppel. Det er ikke lov i Trondheim heller. Men hvor mange kjenner ordlyden i politivedtektene?

10a om søppel

Elever på Rosenborg ungdomsskole ble denne uken spurt om de har forslag til å gjøre byen renere, og her er noen av svarene:

Politikerne kan plukke søppel.

Hvis du ser noen som kaster søppel i søppelbøtta bør de få en sjokolade, de som kaster det på gata får en bot.

Folk som blir tatt i å kaste fra seg søppel får et søppelrulleblad, 6 kryss og du får bot!

Flere søppelmenn.

Pant på alle varer og emballasjer.

Informere og slå ned på sjarlatanene.

Anskaffe søppelplukkere til for eksempel 50 kroner timen (ungdommer).

Piknik/utesteder - gratis plasser med benker/bord og søppelkasser der folk kan sette seg ned og spise ting de har kjøpt.

Selge mer miljøvennlige produkter.

Reklame som viser hvordan naturen ødelegges med søppel.

Bøtelegging.

Sånn skal det forhåpentligvis ikke se ut etter Ren by-aksjonen, sier Per Omre i Miljøavdelingen. En slagmark etter russefeiringen 2002 på Marinen. 8 år gamle Karl Stensrud Omre har tegnet et dilemma: Skal jeg hive papiret i søppelkassa eller kaste papiret på bakken? Nei, i stedet i søppelkassa. Slik så byen ut i fjor med søppel overalt. En ny søppelaksjon skal hindre at det blir sånn i år.