Abbasi-familien må forlate landet innen søndag. På myndighetens siste virkedag har flertallet i Trondheim formannskap sendt en appell til direktør Ingunn-Sofie Aursnes i Utlendingsnemnda (UNE).

- Dette er en sterk viljeserklæring fra formannskapet til UNE, og en solidaritetserklæring til Abbasi-familien, sier Erling Moe (V).

foto
Erling Moe kan ikke svare på om all tvangsretur til Afghanistan bør stanses, men er sikker i Abbasi-saken: de må få bli. Foto: Kim Nygård

«Vi mener at UNE i denne saken bør la de menneskelige hensyn veie tyngst. Familien Abbasi yter et positivt bidrag til det norske samfunnet, det bør vi verdsette i stedet for å sende dem til en usikker og utrygg framtid i et fremmed land».

Slik konkluderer SV, Ap, SP, MDG, Venstre og KrF i det felles brevet. Høyre og Frp har ikke signert.

UNE-direktøren har gitt et fyldig svar som konkluderer slik:

SE POLITIKERNES APPELL OG SVARET FRA UNE NEDERST I SAKEN

Adresseavisen publiserte 9. mars en omfattende artikkel om forholdene i Afghanistan bygget på en internt rapport fra den norske ambassaden i Kabul til Utenriksdepartementet (UD). Den beskriver hvordan landet er farlig, særlig for kvinner.

- Jeg har lest rapporten, og det er ingen tvil om at det er utrygt å sende mennesker tilbake til Afghanistan, sier Moe.

Han og de andre gruppelederne ber innstendig UNE om å foreta en ny, selvstendig vurdering der menneskelige hensyn vektlegges.

foto
Ingunn-Sofie Aursnes svarte trondheimspolitikerne. «Denne saken er ferdigbehandlet i forvaltning og domstol», skriver hun. Foto: NTB/Scanpix

- Er det ikke for sent nå?

- Det haster, men man må se dette som en siste appell fra Trondheim formannskap. Stortinget rekker uansett ikke gjøre noe mer, og det er bare en måned siden saken om tvangsutsendinger til Afghanistan var oppe i Stortinget sist, sier han.

Moe mener personlig at å sende ut Abbasi-familien er totalt meningsløst.

- Dette er en velintegrert familie som har tatt arbeid og utdanning her og bidrar til samfunnet.

- Må ikke UNE ta selvstendige avgjørelser uavhengig av press utenifra?

- Ja, UNE må som nemnd følge lover og regler, og kan ikke overstyres av politikere, men det er også mye skjønn inne i bildet i deres avgjørelser.

Han håper at det folkelig engasjementet, og medmenneskelighetsholdningene man har sett i Trondheim er noe det går an å ta vare på, men er usikker på om noe mer kan gjøres for familien nå.