Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er rettet, da en tidligere versjon inneholdt feil opplysninger.

- Vi tar denne saken veldig alvorlig. Det er ikke slik vi ønsker at arbeidsmiljøet i Trondheim kommune skal være, sier rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden.

Fire personer varslet i vår om det de mente var kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet i rådmannens fagstab for oppvekst og utdanning. I etterkant av varslingene har kommunen hentet inn det eksterne firmaet Visma for å undersøke saken. Rapporten fra firmaet konkluderer med at ledelsen har brutt arbeidsmiljøloven og at «klagerne har blitt eksponert for en arbeidsmiljøsituasjon hvor deres integritet og verdighet ikke har blitt ivaretatt.»

«Lytteposter»

Adresseavisen har fått innsyn i en av varslingssakene. I varslingssaken kommer det frem at kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Gunn Røstad, skal ha hatt «lytteposter» i staben og at hun har sagt at hun får vite det de ansatte sier og gjør. Varsleren har oppfattet arbeidssituasjonen som utrygg, truende og krenkende.

Wolden opplyser at årsaken til bruddet på arbeidsmiljøloven er ting som er sagt til de ansatte og hvordan dette har blitt oppfattet.

- Bruken av ordet lytteposter er en av årsakene til at rapporten har konkludert med at det er brudd på arbeidsmiljøloven, sier rådmannen.

Innholdet i de fire varslingssakene er ganske likt, men skal behandles hver for seg, ifølge Wolden. Kommunaldirektør Gunn Røstad ønsker ikke å kommentere innholdet i rapporten og klagene.

Det har også vært misnøye med endringer av arbeidsoppgaver og hvordan endringene har blitt håndtert. Rapporten slår på dette punktet fast at ledelsen ikke har brutt arbeidsmiljøloven, men har brukt styringsretten, ifølge rådmannen. Rapporten er taushetsbelagt.

- Ikke behandlet slik de skulle

Bakgrunnen for de fire varslingene fra i vår er at fem ansatte i rådmannens fagstab varslet personaltjenesten og daværende rådmann om problemer med arbeidsmiljøet i begynnelsen av 2015. Staben og kommunaldirektøren hadde et møte på Lian i september 2015.

- Møtet var et ledd i arbeidet med å kartlegge situasjonen og etablere nødvendige tiltak inn mot arbeidsmiljøet. Høsten 2015 ble det gjennomført flere møter og samtaler i regi av Arbeidsmiljøenheten, både etter oppfordring fra meg og i samråd med meg, uten at dette førte til utvikling i saken, skriver kommunalråd Gunn Røstad i en e-post til Adresseavisen. Det ble etter samlingen ikke gjort tiltak mot det som kom frem.

- Sakene ble ikke behandlet slik de skulle. Situasjonen har derfor utviklet seg videre, sier Wolden.

«Svært bekymret»

Kommunen laget i vår en vurdering av arbeidsmiljøet ut ifra enkeltsamtaler, gruppesamtaler og samlingen på Lian. Samtalene på samlingen dreide seg blant annet om utfordringer i arbeidsmiljøet, et utrygt arbeidsmiljø og at de ulike rollene i staben er utydelige.

I rapporten, som Adresseavisen har fått innsyn i, står det:

«Vi har informasjon som gjør oss svært bekymret for samarbeidskulturen, og det har vært fortalt eksempler som indikerer en intensjon om å ikke gjøre hverandre gode.»

Det var på dette tidspunktet avklart at rådmannen skulle følge opp saken.

I den tidligere versjonen av artikkelen fremgikk det at professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI hadde gitt en vurdering av arbeidsmiljøet i rådmannens fagstab. Dette er feil. Professor Lai har utarbeidet en medarbeiderundersøkelse som brukes i en rekke norske kommuner, men har ikke vært involvert i arbeidet med den konkrete saken i Trondheim kommune. Adresseavisen beklager feilen.

- Skal ikke ha det slik

Det har tatt omtrent 18 måneder fra personaltjenesten ble varslet til saken nå har fått en konklusjon.

- Jeg vil beklage til de ansatte at det har vært et brudd på arbeidsmiljøloven i denne saken. Vi skal ikke ha det slik i Trondheim kommune. Det er også beklagelig at det har tatt så lang tid å håndtere saken. Det er lang tid for de ansatte å ha det trasig på jobb, sier Wolden.

Formannskapet i Trondheim er orientert om saken.

- Mye av kritikken er rettet mot kommunaldirektøren. Har du tillit til at hun er rette person til å løse situasjonen?

- Jeg har tillit til kommunaldirektøren. Hun fortsetter i stillingen, og jeg ser på henne som en del av løsningen på situasjonen, sier Wolden.

Etter sommerferien skal rådmannen ha møter med kommunaldirektøren og staben for å bedre arbeidsmiljøet. Wolden henter også inn ekstern kompetanse for å få hjelp til å løse situasjonen. I tillegg har han bistand fra tillitsvalgte og interne tjenester.

- Hva har dere lært av denne saken?

- Vi har lært at når det er flere involverte i en slik sak så må ansvaret avklares. Det må tas tak med en gang, sier Wolden.

- Beklager

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Gunn Røstad, innser at hun burde ha hentet inn eksterne til å se på saken.

- I ettertid er det lett å se at saken var av en slik karakter at jeg burde ha koblet på eksterne ressurser på et tidligere tidspunkt, skriver Røstad i en e-post til Adresseavisen.

Røstad sier at rådmannen nå håndterer saken.

- Jeg beklager forholdene som har ført til at det er slått fast at kommunen har brutt arbeidsmiljøloven, men det er ikke aktuelt å kommentere detaljer i saken.

Ut over dette er det rådmannen som håndterer saken og tilrettelegger prosessen som skal skje i tiden som kommer, skriver Røstad i en e-post til Adresseavisen.

- Ikke vært en god sak

Hovedtillitsvalgt Erlend Skjærseth Stensø i Utdanningsforbundet er tillitsvalgt for flere av de ansatte i staben.

- Dette har ikke vært en god sak for de involverte, sier Skjærseth Stensø, som ut over det ikke ønsker å kommentere hvordan de ansatte har opplevd saken.

Utdanningsforbundet har hatt flere møter med rådmannen.

- Jeg mener vi nå har en god dialog om hvordan det skal løses, sier Skjærseth Stensø.

foto
Rådmann i Trondheim, Morten Wolden, ser alvorlig på saken. Han skal ha møter med staben etter sommerferien. Foto: jens petter søraa