Kraftig lavtrykk gir sterkest vind på kysten

foto