Mot Frp sin stemme vedtok Formannskapet i Trondheim tirsdag at det blir ny behandling av skoletomta for å skape trygghet og legitimitet for det omstridte vedtaket tidligere i år. Det var kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) som fremmet forslaget om ny behandling.

Allerede for to uker lanserte hun dette for Adresseavisens lesere:

- Det er uheldig at valget av skoletomt har skapt grobunn for spekulasjoner og påstander om uryddighet. Vi ber formannskapet ta opp saken på nytt, sa hun.

Vil ikke forsinke

Kommunalråden mener at en ny behandling ikke vil forsinke planene for skolen, men uttalte at hun ikke trodde det hadde foregått noe uredelig i saken.

- Jeg tror ikke det har skjedd noe galt. Men det har vært en politisk prosess som har skapt uklarhet og som ikke er etterprøvbar. Da er det politikernes ansvar å rydde opp. Vi trenger et vedtak som har legitimitet og som vil stå seg, sa hun.

Snudd i saken

Det var nettopp Høyre og Fremskrittspartiet som sammen med Arbeiderpartiet i februar i år sørget for vedtaket om plassering av skolen på en 30 dekar stor landbrukstomt som NTNU eier ved Jakobsli gård. Dette ligger utenfor det 400 dekar store området der Overvik Utvikling skal bygge boliger. Arbeiderpartiets støttepartier gikk imot. Vedtaket ble svært upopulært i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den fremtidige Jakobsli skole. Foreldrene ønsker at skolen skal plasseres midt inne i boligfeltet på Overvik, slik rådmannen anbefalte.

- Jeg håper formannskapet ser at det er lurt med en ny runde. Det håper jeg Arbeiderpartiet også innser. Diskusjonen som foregår i Østbyen svekker tilliten og rammer hele det politiske miljøet. Også for Arbeiderpartiet må det være det viktig at folk har tillit til tomtevalget, sa Skjøtskift til Adresseavisen tidligere i sommer.

ADRESSEAVISEN KOMMER MED MER!