Provosert over Listhaugs stunt i Middelhavet

foto